Na třebechovickém náměstí musel každý, kdo se chtěl dostat do bezprostřední blízkosti zastřešeného pódia, podstoupit důkladnou kontrolu obsahu tašek či batohů. Policisté za pomoci příručních detektorů kovu kontrolovali příchozí. Novináři museli nechat nahlédnout do brašen notebooků a fotoaparátů.

Na druhý den v Kostelci nad Orlicí, kde Miloš Zeman rovněž ohlásil besedu s občany pod širým nebem, byla už situace mnohem uvolněnější.

Prostor parkoviště uprostřed Palackého náměstí určený pro diváky byl obehnán policejní páskou a celý prostor pečlivě prohlédl policejní specialista s vycvičeným služebním psem. Lidem se však k pódiu dlouho příliš nechtělo. Postávali ostýchavě opodál na chodnících a přesunuli se do určeného prostoru až bezprostředně před příchodem prezidenta. V tu chvíli už na žádné osobní kontroly nedošlo. Technicky to v krátkém čase nebylo možné. Mezi pěti sty kosteleckými občany se žádný provokatér nenašel. Beseda s hlavou státu měla poklidný průběh.

Galerie Skříňka: Provokace, nebo umění?V nové Galerii Skříňka, která se nachází jen kousek od kosteleckého náměstí, se pravidelně objevují zajímavé instalace.
Poslední z nich, jejíž vernisáž se konala právě v den, kdy do města přijel prezident Miloš Zeman, uvedla galerie těmito slovy: „Jiná doba, jiný mrav… „polis" je etymologický základ slova politika, pocházející z antického Řecka. Odnesme si od starořeků, tedy kromě starosti o věci veřejné, i idealismus."
Aktuální výstava se u některých kosteleckých obyvatel a milovníků umění setkala s kladným přijetím. Našli se však i ti, kteří umělecký záměr autora PN nepochopili a výstavu považují za nevkusnou provokaci.