Pod tímto názvem se skrýval projektový den, který připravili pedagogové školy formou zábavných her a životních situací.

Při nich byli žáci nuceni se zamyslet a řešit svoji vlastní bezpečnost, slušně a taktně se chovat ve škole, na veřejnosti, ale i zvládat neočekávané konfliktní události.

Školu navštívili příslušníci Policie ČR Obvodního oddělení Rychnov nad Kněžnou, kteří poskytli žákům informace o nebezpečnosti užívání drog a návykových látek, jak se chovat při setkání s člověkem nabízejícím tyto škodlivé látky, odpovídali na zvídavé otázky dětí.

Po úvodní besedě byli žáci rozděleni a pracovali v sedmi věkově smíšených skupinách, navzájem si pomáhali, učili se tolerovat a naslouchat názorům svých kamarádů.

Nacvičovali první pomoc při poranění, soutěžili ve sportovních disciplínách, dozvěděli se něco víc o protichemické ochraně, luštili tajenky, vyhledávali informace na Internetu, poznávali dopravní značky a opravovali kolo.

Na každém stanovišti, kde plnili úkoly, byli žáci ohodnoceni body. Projektový den byl zakončen vyhlášením výsledků, umístěním skupin i jednotlivců.

Před odchodem na pololetní prázdniny byl pro zpestření vyhlášen cvičný protichemický poplach.

Za kolektiv Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou B. Šlezingerová.