Kvůli zlepšení situace přibyla loni na Rychnovsku nová služebna cizinecké policie v Solnici. Na bezpečí v tamních ulicích má za pár měsíců začít dohlížet i nový kamerový systém.

„Náš současný kamerový systém je propojen vzduchem, což není až tak dokonalé, takže přistupujeme k jeho propojení optickými vlákny. Kamery se objeví i na nových místech, kde dříve nebyly,“ uvedl starosta Solnice Jan Hostinský.

V loňském roce solnická radnice i z tohoto důvodu provedla mezi obyvateli dotazníkové šetření o bezpečnosti ve městě.

„Na základě vyjádření občanů v dotaznících, naší zkušenosti z předchozích let i toho, co si přála policie, jsme vytipovali optimální místa pro umístění kamerového systému,“ vysvětlil Jan Hostinský.

V lokalitě přibývá drobných deliktů

Kriminalita v Solnici se podle starosty pohybuje spíše na úrovni drobných deliktů, kterých ale přibývá. Je to prý dáno i tím, že tato lokalita nebyla dříve tolik sledována.

Před rokem otevřené oddělení cizinecké policie v Solnici má přednostně řešit zejména kontroly cizinců na ubytovnách, kde rovněž dochází ke konfliktům, ale kontroluje také náhodně vytipovaná auta cizinců a místa, kde zahraniční dělníci pracují.

Při kontrole jednoho výrobního závodu na Rychnovsku minulý týden zajistila cizinecká policie celkem dvanáct cizinců, kteří nepředložili pracovní povolení potřebná k výkonu zaměstnání v České republice.

„Přičemž pět z nich navíc ještě překročilo povolenou délku pobytu. S dvanácti cizinci bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění,“ informovala minulý týden krajská policejní mluvčí Magdalena Vlčková.

Lampy osvítí tmavé kouty města

Nejen přítomnost policie a nový kamer má však přinést do ulic Solnice pocit většího bezpečí. Počítá se také s novým veřejným osvětlením, a to i tam, kde světlo není tak intenzivní anebo zcela chybí. Vše by mělo být hotovo v průběhu roku 2019.

Rozsvítí se i cyklostezka

Bezpečněji pak bude v okolí průmyslové zóny také na cyklostezce mezi Rychnovem na Kněžnou a Lipovkou, kde doposud cyklisté musí po setmění spoléhat jen na světla svých kol. Loni tam cyklista v šeru nedobrzdil a srazil chodce, který šel před ním. Instalace lamp podél cyklostezky už začala. V tomto případě jde o projekt města Rychnov nad Kněžnou.