Z celkových 756 milionů korun bez DPH zatím kraj proinvestoval přibližně 114 milionů korun. Staví se za plného provozu nemocnice, i když si budování nového pavilonu vyžádá dočasné uzavření hlavního vchodu objektu DIGP, s nímž bude nová budova propojena. Vstup bude zajištěn zadním vchodem.

Vizualizace budoucí podoby nemocnice.
Hlavní vchod do pavilonu DIGP rychnovské nemocnice se dočasně uzavře

Kromě výstavby pětipodlažní přístavby stávajícího pavilonu DIGP projekt počítá s rekonstrukcí a modernizací jeho tří podlaží. Propojením obou budov vznikne jeden multifunkční komplex, do něhož se má v budoucnu soustředit veškerá péče. Zprovoznění se plánuje už v příštím roce.

„Větší část hrubé stavby nového objektu je dokončena. Nyní probíhá stavba zbývající části, kde došlo ke zpoždění z důvodu nálezu vodovodního řadu v základové jámě, o kterém neexistovaly žádné záznamy. Následně se ukázalo, že je to hlavní vodovodní řad, který zásobuje vodou všechny hydranty v areálu nemocnice, proto musel být přeložen tak, aby nedošlo k přerušení zásobování vodou,“ vysvětlil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za investice.

Jak dodal, důvodem dalšího zdržení byl základ pavilonu DIGP, který zasahoval do stavební jámy a stavaři ho museli odstranit: „V prvních dvou podlažích hrubé stavby objektu nového pavilonu nicméně práce pokračují a probíhá zde již montáž rozvodů vzduchotechniky.“

Nová budova urgentního příjmu v Rychnově bude propojena se stávajícím pavilonem DIGIP a vznikne tak moderní multifunkční komplex.
Nový pavilon roste. Nemocnice v Rychnově má blíže i k úplné samostatnosti

V pavilonu DIGP je již dokončená rekonstrukce kotelny, ta byla na začátku topné sezony uvedena do zkušebního provozu. Také byla přeložena svislá i vodorovná kanalizace budovy v souvislosti s novým dispozičním řešením a současně s tím skončily stavební práce na čtvrtém nadzemním podlaží, kde vznikly tři nové ambulance gynekologie, které už slouží pacientkám.

V areálu nemocnice se postupně připravují přeložky plynu, medicínských plynů, vody, slaboproudu a silnoproudu. Finišují práce na výstavbě nového energocentra, kde ČEZ začal s realizací nové elektro přípojky.

„Celkem v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou kraj plánuje prostavět 756 milionů korun, dalších zhruba 130 milionů bude stát nové vybavení,“ doplnil ve zprávě mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechman.

Stavbu podpořila státní dotace, do výše 300 milionů korun ji kraji postupně vyplácí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přípravu, administraci a realizaci akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).

„Královéhradecký kraj si je vědom smyslu této významné investice pro Rychnovsko. Rychnovskou nemocnici vnímáme jako součást páteřní sítě krajského zdravotnictví. Svědčí o tom nedávno schválené částečné osamostatnění, díky čemuž má nemocnice větší ekonomickou nezávislost na Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou stále patří. V investování do sítě našich nemocnic nezpomalujeme a v současné i nadcházející době jsme do každé z našich nemocnic v Jičíně, Trutnov, Náchodě a Rychnově připraveni investovat jednu miliardu korun, což výrazně pomůže zefektivnit jejich provoz, ale zejména ještě zlepší kvalitu poskytované péče o pacienty,“ potvrdil hejtman Martin Červíček. 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a zároveň i turisticky oblíbenou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny. V nemocnici pracuje 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče, přičemž disponuje 250 lůžky. /Zdroj: KÚ KHK/

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás také zajímat: od 23. ledna ožívá Deštné v Orlických horách 26. ročníkem Šediváčkova Longu 

Zdroj: Deník/Jana Kotalová