Dovezli je sem skauti. Ti, kdo měli zájem, si ho mohli vyzvednout například 23. prosince na rychnovském náměstí nebo na Štědrý den v Dobrušce od dvou do čtyř odpoledne v kostele svatého Václava, na vše zde dohlíželi skauti.
Zde si místní obyvatelé spojili putování za betlémským světlem také s dětskou mší, která se konala pro rodiče a děti .

Betlémské světlo dovezli do rychnovského okresu samozřejmě skauti. Letos Betlémské světlo přivezli do České republiky brněnští skauti z Vídně, z kostela Gustava Adolfa Kirche. Události se účastnily tři stovky českých skautů a skautek.
Betlémské světlo z Vídně putovalo do dalších 15 zemí. Také rychnovské skautské středisko STETSON opatrovalo Betlémské světlo a rozdávalo a roznášelo ho všem, kteří chtěli sdílet myšlenku Betlémského světla. Každý, kdo chtěl, si přinesl svou lucerničku a světlo si tak odnesl do tepla svého domova. Stejně jako děti v dobrušském kostele svatého Václava.