V pondělí 24. listopadu 2014 odpálil Betlémské světlo z věčného světla devítiletý chlapec Tizian Ronacher ze základní školy Otta Glöckla v rakouském Linci.

Tato škola pomocí různých projektů dosáhla významných výsledků v práci za mír. Pro učitelský sbor je hlavním cílem soužití 190 dětí z 31 zemí. Také proto byla tako škola vyzvána, aby nominovala Dítě světla.

Betlémské světloSnahou každého světla 
je prozářit tmu…Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. (1088 – 1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci". Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova…
A nápad byl na světě!Rozhodla se pro Tiziana Ronachera, který je považován za vzor lásky k bližnímu. Tizian říká: „Je mi jedno, odkud děti pocházejí a jakou mají barvu pleti, hlavní je, že si spolu rozumíme. Moc se učíme jeden od druhého.“ Motto pro tento rok proto zní: „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“.

Letos Betlémské světlo přivezli do České republiky brněnští skauti z Vídně, z kostela Gustava Adolfa Kirche. Události se účastnily tři stovky českých skautů a skautek.

Betlémské světlo z Vídně putovalo do dalších 15 zemí.

Do Brna světlo dorazilo 13. prosince vlakem a zítra (20. 12.) se rozjede dalšími vlakovými spoji po celé České republice. Roznášení a sdílení Betlémského světla v Česku zajišťují především skauti.

Také rychnovské skautské středisko STETSON bude opatrovat Betlémské světlo a rozdávat ho a roznášet všem, kteří chtějí sdílet myšlenku Betlémského světla.

Světlo si můžete přijít zapálit na Staré náměstí v Rychnově nad Kněžnou v úterý 23. prosince od 9 do 17 hodin k horní lékárně a k dispozici bude také na mších svatých. Je dobré vzít si s sebou vlastní lucerničku nebo kahánek ve sklenici. Doma pak dbejte na bezpečnost. Více informací na www.betlemskesvetlo.cz
⋌⋌Jana Hejlová Středisko STETSON RK