Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla právě u našich jižních sousedů, odkud se rozšířila do dalších zemí starého kontinentu. O distribuci do všech koutů České republiky se tradičně starají skauti.

Kam pro světlo a odkud se vzalo?Rychnov nad Kněžnou
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Opočno
Týniště nad Orlicí

Betlémské světlo se bude rozdávat také v menších obcích, informace najdete většinou na jejich internetových stránkách.
Ekumenická bohoslužba 
při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila 
v sobotu 12. 12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering 
na náměstí Enkplatz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, 
kteří jej dopravili do České republiky.
Dnes bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti a dále díky spoustě z vás rozdáváno při místních akcích.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Pokoj ve mně – pokoj 
s tebou (Friede in mir – Friede mit dir). Je spojené se zaměřením 
rakouských skautů a skautek na tento rok – Free Being Me.
Snahou každého světla je prozářit tmu. Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista.
Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice.

Na Rychnovsko světlo dnes přivezou skauti z Vamberka. Odtud bude betlémská „štafeta" pokračovat dále. „Vloni světlo z jihomoravské metropole dovezli naši kolegové z Kostelce nad Orlicí. Letos se dopravy světla ujali Vamberečtí," vysvětluje Petr Jung z rychnovského skautského střediska Stetson. „V sobotu vyrazíme pro světlo do Vamberka s několika petrolejovými lucernami. Pro jistotu volíme větší počet luceren, abychom eliminovali nebezpečí, že nám plamínek zhasne."


Betlémské světlo se letos opět rozhoří v kostelech a lidé si budou moci plápolající poselství odnést do svých domovů. V minulosti tomu tak v Čechách nebylo. Předvánoční tradici jsme převzali až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády. Betlémské světlo v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
Na náměstí si budou moci vyzvednout světlo opět i v Rychnově nad Kněžnou – konkrétně v podloubí naproti lékárně. Plamínek se rozhoří také v Dobrušce, Kostelci nad Orlicí i v menších obcích.

„Hlavní tepny jsou obslouženy po železnici, my do Vamberka jedeme pro světlo auty," říká Jung, podle něhož je místo v podloubí na rychnovském náměstí vybráno záměrně. „V podloubí je závětří, takže se plamínek lépe předává."

A jak bezpečně odnést Betlémské světlo až domů? Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale stejně dobře poslouží třeba zavařovací sklenice se svíčkou. Praktické je vzít si s sebou pár špejlí, aby se světlo mohlo lépe připálit.

Na závěr jeden tip: přineste si domů Betlémské světlo a zapalte jím svíčku ve skořápce, která vyplouvá na svou cestu. Děti si lépe představí, co znamená, když jim svíčka po takovém dlouhém putování napříč Evropou zhasne.