„Nápad umístit betlém na úřad existuje už dlouho. V podstatě se jednalo o plán Jana Tydlitáta, já jsem mu s jeho realizací pomohla, protože se mi líbil,“ uvedla místostarostka Michaela Zimová, která je ráda, že exponát uvidí veřejnost kdykoliv, nejenom o Vánocích.

Dalším důvodem pro jeho vystavení je ten, že se vždy po výstavě musel rozkládat a uložit do krabice. Proto pro něj Jan Tydlitát chtěl najít trvalou expozici.

Jenom zahálel

„Betlém byl uložen v muzeu ve škatulích a každý rok se znovu stavěl, nebo se někam půjčoval. To mě hrozně mrzelo a trápilo, že celý rok zahálel. Myslel jsem si, že by bylo dobré, aby byl někde trvale. Tak se mi to podařilo prosadit a domluvit s městem. Betlém bude vystaven ve velké vitríně,“ uvedl Jan Tydlitát, který prozradil, že před ním umístí tabuli, kde bude vysvětleno, co všechno na betlému je, aby se příchozí zorientovali.

„Také vydáme průvodce. Takže si lidé budou moci přečíst například pohádku o tom Jak dostal Ježíšek v Rychnově od soukeníků kabátek,“ řekl Jan Tydlitát.

ÝTVARNICE A ŘEZBÁŘKA JARMILA HALDOVÁ ze Sedloňova nyní pracuje na tom, aby její betlém pasoval do vitríny 4x1,2 metrů. Ten bude vystaven na městském úřadě

Jarmila Haldová nyní dodělává pozadí vitríny, ve které bude betlém vystaven. „Také dodělávám kulisy, které doplní to, co tam chybělo. Když se totiž nainstaluje do nového formátu, tak pak vznikají místa, která by zůstala prázdná,“ vysvětlila Jarmila Haldová, podle které je to práce náročná, protože se jedná o velké kusy.

„Budou to spíše stromy a ostatní doplňky. Také na kulisy namaluji řeku. Původní záměr byl takový, že voda bude opravdová, ale od toho jsme upustili,“ dodala Jarmila Haldová.