"Tu první jsem věnoval významným osobnostem města, druhou T. G. Masarykovi v Rychnově, ale nejen tady, a vše jsem doplňoval promítáním dalších prezentací z Rychnova. Poslední beseda bude 14. února od 14 hodin věnována Karlu Poláčkovi," prozradil Josef Krám.