Na této akci se můžete zúčastnit také aukce výtvarných děl známých i začínajících umělců. Kromě posezení u vína si poslechnete také swingové rytmy, a to v podání týnišťských Black Buřiňos.
Sál bude otevřen již od 18 hodin.

Veškerý výtěžek z dobročinné akce bude věnován na doplacení rekonstrukce budovy centra Orion, které v současné době sídlí v nedaleké Dlouhé Vsi. ⋌(star)