Seminář se uskutečnil v počítačové učebně školy. Byl veden formou interaktivního workshopu. První část byla zaměřena na technické zvládnutí dovedností pro zpracování videa, druhá část na vlastní realizaci projektu videospotu - od volby obsahu a formátu přes jednotlivé kroky přípravy vlastního natáčení po zpracování filmového materiálu.

Seminář všem zúčastněným určitě přinesl spoustu zajímavých námětů pro využívání moderních technologií ve výuce a ukázal některé způsoby, jak s použitím video ukázky motivovat žáky ke kreativní práci.

za Střední školu a Základní školu Nové
Město nad Metují, pracoviště Opočno
Dagmar Mlatečková