„Nyní se loví převážně bažanti a zajíci. Také se konají společné naháňky a lovy na vysokou. Individuální lov pak probíhá ale průběžně," uvedl Jiří Brandejs z Okresního mysliveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou, podle něhož záleží vždy na uživateli honitby, jak často se hony pořádají.

Většinou je to ale zhruba jednou za čtrnáct dní až tři týdny, podle toho, jak je sdružení aktivní. Poslední dobou je však trendem, že drobné zvěře spíše ubývá, nebo její stavy stagnují, a to zejména bažanti a zajíci. Srnčí se udržuje na stabilní hranici. „Zvyšují se ale stavy divokých prasat, to už je celorepublikový problém," popsal situaci Jiří Brandejs.

„Přemnožení prasat je zapříčiněno hlavně pěstováním plodin pro bioplynky a třeba kukuřice. Prasata tak mají ideální podmínky proto, aby si tam v klidu vegetovala a nikdo na ně nemohl. Mají dost potravy, proto se přemnožují," vysvětlil Jiří Brandejs z Okresního mysliveckého spolku v Rychnově.

Honitby jsou plánované dopředu, takže i policie zná jejich termíny a může myslivce přijet zkontrolovat. „I letos budeme samozřejmě pořádat preventivní kontroly na honech rovněž dle harmonogramu lovů v jednotlivých honitbách. V loňském roce jsme na Rychnovsku nezaznamenali ani jeden přestupek," uvedla rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková.

Policisté kontrolují, zda u sebe myslivci mají platný lovecký lístek, zbrojní průkaz a potvrzení o povinném pojištění ke škodám. Zajímají se také o technický stav a výrobní čísla zbraní.

Kromě toho se rovněž zaměřují na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek před honem, ale i po jeho skončení, kdy lovci ještě mají u sebe zbraně.

Pokud policisté zjistí, že je myslivec na honu pod vlivem alkoholických nápojů, hrozí mu za přestupek ve správním řízení pokuta do padesáti tisíc korun, přičemž policisté mohou zadržet zbraň. Při opakovaném spáchání přestupku může přijít o zbrojní průkaz.