První písemná zmínka o obci pochází z roku 1548. Mezi pamětihodnosti obce řadíme kostel svaté Maří Magdalény (nachází se na místě původního kostela, který shořel roku 1548, obnoven byl po požáru z roku 1906), dále památnou lípu, sousoší Ukřižování a linii lehkého a těžkého opevnění s pěchotními sruby. Z osobností připomínáme vojenského pilota Františka Taibera.