Loni prý prošla půlrok trvající renovací, zelený pískovec, z něhož je zhotovena, „nahlodaly“ soli. Nejen letošní mrazy pak způsobily nová poškození, a tak jeho ruka musí zasáhnout znovu. Plastika znázorňující Ježíše v Getsemanské zahradě kdysi zářila barvami.

„U barokních soch to bylo běžné. Barvy do jisté míry působily i jako ochrana kamene,“ vysvětlil restaurátor, jehož péčí prochází i zdobený pískovcový portál u vchodu do kostela.