„Bylo nám nabídnuto, abychom se společně s Lhotami u Potštejna stali vlastníky barokního schodiště, jehož jsme až dosud byli pouze správci,“ uvedla starostka Borovnice Soňa Rojková.

Pro obec to znamená však více starostí a také obrovskou finanční zátěž.

„Původně bylo na schodišti čtyřicet dva soch. Zbylo jich šest a to jednu asi před čtrnácti dny rozbil nějaký vandal. Naše obecní rozpočty však nejsou velké, tak se na jeho úpravu budeme nejspíše hlásit o nějaké dotace či dary,“ řekla Rojková, která by chtěla alespoň každý rok provést nějaké opravy.

„Se schodištěm máme určité vize a plány do budoucna, chceme ho využít i z hlediska oddávání. To se dříve nemohlo. Máme v plánu ho aktivně využívat. Je zde i postavený altán, kde mají dostaveníčka například cyklisti,“ vysvětlila starostka Borovnice Soňa Rojková.

Přístupové schodiště s balustrovým zábradlím na svahu návrší Homole, výrazné dominanty regionu, je vedeno jako kulturní památka a zároveň ojedinělá umělecká a stavební památka v rámci střední Evropy. Schodiště je tvořeno 153 kamennými stupni a šestnácti odpočívadly.

Stavba kostela začala v roce 1692, postupně byl vybudován poutní areál se dvěma kaplemi a schodištěm. Počet schodů odpovídá počtu takzavanému zdrávasů na velkém růženci (s třemi úvodními zdrávasy), odpočívadla odpovídají takzvaným otčenášům.

Sochařská výzdoba pochází z druhé poloviny osmnáctého století a v devadesátých letech dvacátého století byla restaurována. Nedlouho po restauraci soch a váz schodiště bohužel neodolalo zájmu nenechavců, proto byla památka byla převedena s nekompletní sochařskou výzdobou.

Ústav předal schodiště včetně pozemku o výměře 435 metrů čtverečných obcím, které mají zájem památku opravit, pečovat o ni a zachovat ji příštím generacím. Památka byla v předchozím období bezúspěšně nabízena Ministerstvu kultury České republiky, kraji i církvi.