„Práce na obchvatu začnou na konci září a začátkem října. Ale již nyní probíhá vytyčování celé trasy obchvatu a dochází k značení trasy,“ uvedla starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Začne se na sever od města

V první etapě bude vybudován více než dva kilometry dlouhý severní úsek, silniční přeložka komunikace II/298. Ta se propojí s komunikací II/304 ve směru od nedaleké Dobrušky na Bohuslavice a se silnicí třetí třídy na České Meziříčí. Vysoutěžená cena na první etapu je 110 milionů korun.

Na dostavbu prvního úseku naváže druhá etapa, během níž se silničáři pustí do vybudování 1,5 kilometru dlouhé komunikace jižně od města. Ta povede od nynější benzinové stanice ke křižovatce na Přepychy či Očelice.

Přípravu doprovázely stížnosti

Během příprav projektu se objevilo hned několik připomínek ze strany obyvatel Opočna. Ti v roce 2015 zaslali tehdejšímu hejtmanovi Lubomíru Francovi dopis, v němž upozorňovali například na nevhodně řešené křížení s cyklostezkou, upřednostnili by přitom podjezd pro cyklisty pod obchvatem. „Ve vypracované dokumentaci pro stavební povolení úplně chybí jakékoli protihlukové opatření podél obchvatu Opočna východně od cyklostezky, kde byly v těsné blízkosti plánovaného obchvatu zkolaudovány nové rodinné domy,“ stěžovali si dále pisatelé dopisu.

„Řešení křížení cyklostezky s obchvatem podjezdem nebylo možné kvůli spodní vodě, nakonec bude řešeno lávkou nad obchvatem,“ vysvětlil Jiří Novotný, manažer průmyslových zón v Královéhradeckém kraji z Centra investic, rozvoje a inovací.

„Jednání byla dlouhá a emočně vypjatá. Nakonec se podařilo vyjednat oddělení obchvatu od obytných domů a další kvalitativní úpravy plánů, aby negativní dopady stavby obchvatu, zejména na obyvatele v blízkosti, byly co možná nejmenší,“ dodala Šárka Škrabalová.