Objev byl dlouho utajován

Poté, co byla v červnu v první etapě rozsáhlých oprav odkryta původní studna (pozapomenutá stavba se nalézá šikmo před budovou bývalé radnice), nyní byl před novoměstskou restaurací U Paďourů nalezen opravdový poklad, o jakém sní každý archeolog.
Bronzový poklad „objevil“ bagr při odhalování první skrývky už téměř před dvěma měsíci – přesně 15. září. Až do začátku tohoto týdne byl však objev utajován kvůli obavám z možných „nájezdů“ amatérských archeologů.
Místo dokonce střežili strážníci městské policie. „Vzhledem k tomu, že vzácný nález byl objeven na poměrně frekventovaném místě, jsme okolí před případnými ,zlatokopy’ opravdu hlídali,“ potvrdil včera vrchní strážník Petr Čermák. Během několika dnů, kdy zde probíhal průzkum, byla dokonce mimořádně posílena služba a naplánována noční služba pro strážníky, kteří zde hlídali po setmění. „Nezaznamenali jsme však žádný případ, že by se někdo do hlídaného prostoru chtěl dostat a hledat tam,“ dodal městský policista Petr Čermák.

Nález z období 900 let před n. l.

Nyní už je místo překryto dlažbou, tak se o nálezu čtyř desítek kousků bronzového pokladu mohla dozvědět i veřejnost. „Bronzy se nalezly v jednom shluku, byly pravděpodobně svázané v pevném textilním obalu, který se však během let rozpadl,“ informovala archeoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková a dodala, že poklad nebyl nijak hluboko, ale dlouhá staletí odpočíval hned pod podsýpkou dlažby. „Byl uložen těsně vedle kůlové nadzemní stavby, která patřila k běžným typům obydlí mladšího pravěku,“ vysvětlila archeoložka, podle jejíhož odhadu nález spadá do období kolem roku 900 před naším letopočtem.
„Součástí nálezu byly bronzové srpové čepele, tulejové sekerky s ouškem, zlomky náramků a bronzových nádob. Kromě toho tu také bylo několik kousků slitků bronzoviny a měďnaté rudy,“ seznámila nás archeoložka s obsahem nálezu.
V současnosti se poklad nalézá v Muzeu a Galerii Orlických hor, kde je laboratorně ošetřován tak, aby dále nemohl podléhat korozi. Té se zabrání několikanásobným vyvařením v destilované vodě, čímž se bronzový nález zbaví korozetvorných prvků, a jednotlivé předměty se i zakonzervují lakem, který je uzavře před nežádoucími vlivy.

Jiří Řezník