Babí léto bývá charakterizováno obdobím suchého, málo větrného, slunného a přes den velmi teplého počasí. Noci ale bývají již poměrně chladné a častěji se k ránu vytvářejí radiační mlhy, které se s postupujícím podzimem udržují po větší část dne. Příčinou babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním období setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. Podle klimatologů se průměrně vyskytuje v období od 21. září do 2. října. Proto je někdy u nás nazýváno létem svatého Václava.

Podobně tomu je v dalších zemích, kde se babí léto vyskytuje – ve Francii mu říkají léto svatého Martina, v Anglii léto svatého Lukáše, ve Švédsku mají svatou Brigitu. Délka trvání tohoto příjemného podzimního počasí je v jednotlivých letech velice rozdílná. Kupříkladu v roce 1959 trvalo babí léto téměř sedm týdnů, zatímco v některých letech není téměř zřetelné. „Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.“

(Jiří Polák)