Původně se mělo začít již v půlce srpna, ale po dohodě s dodavatelskou firmou se práce o pár dnů odložily.  V této fázi dlouhodobé akce, která má za cíl zkvalitnit životní prostředí podstatné části dobrušské populace, se přistoupí k zvýšení počtu parkovacích míst, kterých se v této části města nedostávalo.

Zatím si ale motoristé musí hledat nová stání jinde. Rozšiřování komunikace si vynutí i kácení, které ale bude vykompenzováno náhradní výsadbou. Vzniknou také nové přístřešky pro popelnice. Veškeré práce by měly být hotovy koncem listopadu. Snad jedinou kaňkou na této investici je fakt, že na rozdíl od předcházejících etap revitalizace se na ni nepodařilo zajistit dotaci.

„Důvodem neúspěchu při žádosti o dotaci bylo to, že na dotčeném území je velký podíl asfaltových ploch. Výběrovým řízením se nám ale podařilo stlačit cenu hodně dolů, takže  případná dotace by stejně příliš prostředků do městské pokladny nepřinesla," uvedl Petr Tojnar, starosta Dobrušky, a dodal, že celkové náklady dosáhnou pěti a půl milionu korun.