Sazenice slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k náhradě poškozených úseků lesa a ke zvyšování biodiverzity.