Letos by se měl začít používat nový vrchní lak s menším podílem rozpouštědel. V následujícím roce budou některá ruční pracoviště aplikující vrchní laky nahrazeny robotickými. Dojde tak mimo jiné k úspoře materiálů a tím i vznikajícímu znečištění.

Automobilka chce proto dosáhnout změny v zařazení do kategorií pro zdroje znečištění ovzduší.

V uplynulých dnech již požádal o změnu integrovaného povolení, které se vztahuje k lakovně karosérií. Odbor životního prostředí a zemědělství na krajském úřadu už také zahájil v této věci řízení.

Stručné shrnutí údajů, které se váží k žádosti, je uveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách krajského úřadu Královéhradeckého kraje.