A to nevyjímaje velké městské aglomerace, kde by v málo vytížených časech zastoupily velké karosy.
„Malé autobusy jezdí i v Sankt Petěrburgu, který nijak malé město není. Menší vozy jsou uplatnitelné na venkově, i v příměstských linkách na řídce vytížených spojích, kde je poloprázdná karosa luxusem. Pro mikrobusy hraje hlavně spotřeba a nízké pořizovací náklady,“ uvedl Pavel Matouš ze společnosti Oredo, která v Hradeckém kraji organizuje veřejnou dopravu.

 

Společnost už oslovila s poptávkou výrobce malých autobusů. Požadavkem je kapacita zhruba 40 míst, z toho 20 sedících. Čili něco mezi velkou dodávkou a autobusem.

Malé autobusy jsou dnes ve veřejné dopravě využívány nejen v západní Evropě, ale dokonce i na zaostalejším Balkáně. Díky nim je tamní veřejná doprava méně ztrátová a jezdí o to častěji – ke spokojenosti cestujících.

V Pardubickém kraji se většina dopravců malým autobusům brání.