Člověk se nemusí zabývat statistickým šetřením, aby zjistil, o co mají turisté největší zájem. Staré objekty se těší určitě většímu zájmu než satelitní městečka jak vystřižená ze žurnálu, dokonce ani nejrůznější „historické" napodobeniny nelákají. Stále více lidí cení původnost, a nejlépe od A do Z tedy i za dveřmi.

O původnosti exteriérů i interiérů opočenského zámku určitě nikdo nepochybuje, ale je jisté, že kdyby dnes kdokoliv vstoupil do empírové budovy stojící vpravo od zámecké brány, zůstal by v šoku. Za vraty se totiž skrývá velké staveniště. Hrozí tu jeden z případů, kdy původnost začíná a končí fasádou, a uvnitř dostává historie na frak? V případě této budovy určitě ne, rekonstrukce probíhá naopak tou nejšetrnější cestou. Vlastníkem objektu je Národní památkový ústav (NPÚ), územní odborné pracoviště Josefov, díky jeho přístupu se jedná o skutečnou záchranu.

„Budova, která sloužila jako jízdárna, toho má za sebou už hodně. Hospodářský komplex, ke kterému patří, byl v roce 1812 postižen požárem. Po požáru došlo k přestavbě celé hospodářské části, sama jízdárna pak prošla dalšími úpravami, a to začátkem 2. poloviny 19. století. Právě předminulé století dalo jízdárně empírový vzhled," seznamuje se základní historií stavby Milan Junek z opočenského zámku.

K dalším požárům v této části už nedošlo, současnou přestavbu si vyžádal havarijní stav konstrukce krovu. „Předmětem akce je generální oprava střešního pláště, spočívající ve výměně poškozeného řeziva a řeziva napadeného houbou, plísní či dřevokazným hmyzem. Z původního stavu bude zachována téměř polovina plných vazeb krovu, podařilo se zachránit veškeré litinové prvky krovu a původní ocelová táhla, částečně budou použity měděné klempířské konstrukce (okapy, háky apod.). Nově bude položena střešní krytina s imitací břidlice," uvedl základní údaje Martin Malota, investiční referent NPÚ.

Při výrobě nových částí, ke které dochází pouze tam, kde záchrana „originálů" není možná, je dodržován původní vzhled. Památkáři vyřešili i případy, kdy by nebyly splněny současné stavební normy. „Dojde ke ztužení krovové konstrukce přídavnými vysokopevnostními táhly. Při požadavcích památkové péče na zachování původních profilových dimenzí prvků krovu a normových požadavcích bylo zapotřebí krovovou konstrukci takto vyztužit," vysvětlil Martin Malota.

Rekonstrukce, která by měla být hotová na konci července, byla vyčíslena na dva a půl milionu. Ale tím investice v Opočně končit nebudou, v plánu jsou i další budovy bývalého hospodářského traktu. „Stav jízdárny si vyžádal zařazení do první etapy, která probíhá nyní, ostatní etapy jsou zatím v plánu," nechce předbíhat Milan Junek. Také plány s využitím jízdárny by zatím byly předčasné, i když se počítá i s nimi. „V posledních letech byl vstup znemožněn právě kvůli havarijnímu stavu, nyní bude zajištěna dobrá statická funkce. Takže až bude rekonstrukce dokončena, bude možné uvažovat o možnosti jednotlivých akcí," uzavírá Milan Junek.

Dana Marková

Autentičnost jízdárny zůstane zachována