Ne tak často se archeologům v Podorlicku poštěstí, aby objevili pozůstatek lidské činnosti ze starších období pravěku. V posledních týdnech se jim to podařilo u Opočna.

„Nalezli jsme kamenný sekeromlat a k tomu přibyl ještě pazourkový úštěp, pravděpodobně z období neolitu,“ říká archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková.

Do stejného období patří i nálezy dvou kamenných drtidel.

„Nálezy se nepochybně váží k sídlišti, tomu ostatně napovídá i poloha, ze které pocházejí. Detailnější informace ale můžeme získat až během zemních prací, které pravděpodobně započnou na jaře. Neolitická sídliště u nás zatím spočítáme na prstech jedné ruky a pokud se podaří podchytit při stavbě i vlastní objekty, bude to první v regionu odborně zkoumané," zdůrazňuje Martina Beková.

Nález z „dílny" falzifikátora

Nejen tyto objevy z období pravěku však archeologům přinesl povrchový průzkum celé trasy budoucího obchvatu Opočna. „Provedli jsme pouze sběr z ornice toho, co by se v okamžiku zahájení skrývek zničilo. Zaznamenali jsme po celé trase poměrně bohaté mincovní nálezy vážící se k městečku Opočno jako takovému. Nejstarší mince jsou z 15. století, ale především to jsou mince z 16., 17. a 18. století. Asi nejzajímavější je nález falza mince Zikmunda Vasy III, která měla být ražená v Litvě. Falzifikátor si ale neuvědomil, že když připravuje razidla, musí všechny písmena psát zrcadlově obráceně," dodává archeoložka.

Už před pár lety přitom archeologové z druhé strany obchvatu směrem k Jordánku narazili při výzkumu na hrob ženy z doby stěhování národů. Jestli trasa budoucího obchvatu Opočna vydá i další poklady, ukážou až skutečné zemní práce.

Zvonař Petr Rudolf Manoušek.
Poprvé od roku 1942 zazněly v Přepychách tři zvony