Když se Kosmas při sepisování své kroniky zmínil o existenci opočenského hradu již v roce 1068, asi netušil, že jeho slova budou dlouho jediným důkazem. Změnu přinesla až rekonstrukce Trčkova náměstí, Kosmova slova se potvrzují.

„Z historických zpráv jsme věděli, že zde měl k roku 1068 stát hrad - hradiště, ale absence nálezů to mnohdy zpochybňovala. Z toho důvodu jsou objevené archeologické situace velmi důležité,“ sděluje archeolog Bohumír Dragoun.

Pod barokní zádlažbou v trojúhelníku mezi jízdárnou a zámeckým kostelem leží původní vrstvy osídlení. „Kromě keramiky středověké, náležející 15. století, byl zjištěn horizont mnohem starší. Nalezená keramika náleží zatím podle předběžných určení do 11. až přelomu 12. a 13. století. Toto datování bylo pro nás překvapením, můžeme říci, že archeologie opět jednou potvrdila znění dávných kronik. Pro Opočno a celý náš region je to významné zjištění,“ neskrývá svou radost Bohumír Dragoun a dodává, že dosud nejstarší nálezy jsou dokonce z pravěku. „Jedná se zatím jen o pár střípků, ale při laboratorním zpracování se kolekce určitě zvětší.“

Jaké jsou konkrétní nálezy? „Především je to pozůstatek valového tělesa s kamennou plentou. Množství keramického materiálu, kosti a zatím tři desítky nožů a slitky a výrobky z olova. Celé nám to ukazuje, že se pohybujeme v řemeslnickém okrsku. Na přesnou interpretaci nálezů a situace si budeme muset ještě počkat. Ale již dnes lze říct, že zachycená situace je jedinečná,“ sděluje archeoložka Martina Beková.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, které průzkum provádí, se domluvilo s opočenským Informačním centrem, díky tomu jsou archeologické nálezy přístupné veřejnosti. „Prostory nám neumožňují vystavit vše najednou, proto budou vystavené exponáty obměňovány. Průzkum stále probíhá, expozici budeme průběžně doplňovat, návštěvníci jsou spokojeni,“ sděluje Tereza Rabenseifnerová z IC Opočno a doplňuje, že výstava je v informačním centru volně přístupná v běžné otvírací době – ve všední dny od 8 do 17 hodin, do konce září také o víkendu, a to od 9 do 16 hodin.

(dm)