"I v letošním roce se zájemci o archeologii budou moci seznámit s řadou zajímavých lokalit po celé České republice v rámci akce Archeologické léto zaštitované Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky. I Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se ve spolupráci s Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou do programu zapojí s nabídkou komentované prohlídky probíhajícího záchranného výzkumu na polykulturní lokalitě v Doudlebách nad Orlicí," stojí v pozvánce.

Zájemce tudy provedou archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková a Michaela Martínková z Univerzity Hradec Králové.