MARIE OTAVOVÁ
Ředitelka společnosti Kultura RK

Zakázat prodej alkoholu ve všech barech, restauracích a obchodech opravdu není řešením. Zdraví ohrožují pouze nelegální výrobci pálenek. Myslím, že jediná cesta je odhalit tyto nelegální výrobce i produkty na trhu, ty sankcionovat. Je evidentní, že žádná velká provozovna, ani zavedený výrobce si nedovolí zanedbat kvalitu prodávaných alkoholických nápojů, tak aby přímo ohrožovala zdraví. Obávám se, že může jít i o příslušníky jiných národů, kteří podobné praktiky znají ze svých zemí. Statistika úmrtnosti lidí po požití alkoholu např. v Rusku je skutečně alarmující ! Tam však tento problém není dlouhodobě řešen. Nicméně bylo by velmi špatné, kdyby se do stánků takovéto nápoje ohrožující zdraví a život dostávaly, proto by prodejci měli přesně vědět, kdo je dodavatelem takovýchto nápojů a ve vlastním zájmu nevykupovat neokolkovaný alkohol nejisté provenience.
Verdikt: NE

JIŘÍ VÁCLAVÍK
Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Ne. Plošné zakázání veškerého alkoholu by zcela jistě vedlo k obcházení tohoto zákazu a důsledky by mohly být ještě horší. Když pominu, jaké daně z těchto komodit plynou do státního rozpočtu a budu se soustředit pouze na ochranu zdraví lidí, tak ani v tomto případě nepovažují toto řešení za rozumné. Za dané situace bych se soustředil spíše na osvětu a prevenci v podobě důkladných kontrol prodejců alkoholu, vytištění informačních letáků, krátkých spotů ve veřejnoprávních médiích, odhalení a následné potrestání viníků. Zmařených životů je mi opravdu líto.
Verdikt: NE

PAVEL ŠTĚPÁN
Vedoucí Společenského centra v Dobrušce

Ne. Myslím, že celá tato situace je veliká chyba systému kontrol, distribuce, dovozu atd. Nedokáži si představit, jak všichni ti stánkaři a podomní prodejci na jeden povel vylévají lihoviny do kanálu. Nechají dozajista celou záležitost utichnout a bude se prodávat znovu nebo pod pultem. Toto podle mého názoru není řešení. Pokud se ovšem nezjistí, že celá tragédie nebyla vyvolána záměrně. Pokud jsem to sledoval pečlivě, byly jedovaté látky do alkoholu přidány dodatečně! Objevují se i v kamenných obchodech a kolkovaných lahvích. Tomu žádný zákaz nezabrání. A teď již vůbec ne.
Verdikt: NE

FRANTIŠEK KINSKÝ
hrabě a majitel zámku v Kostelci n. O.

V posledních dnech se mediální scéna otřásá v základech ohledně opravdu vážného případu s úmrtím nevinných lidí, kteří vinou nezodpovědných či zločinných výrobců, distributorů přišli kvůli požití metylalkoholu přimíchaného od alkoholických produktu nižší kvality o život nebo o život bojují. V podobných případech se vždy objeví otázka zda by prohibice nebyla ideálním řešením problému. Dle mého názoru nebyla. Přimlouval bych se za určité omezení prodeje alkoholu v obchodech, kde je flaška snáze dostupná než čerstvý rohlík, ale v barech, restauracích i hospodách bych prodej neomezoval, pouze častěji a pečlivěji kontroloval původ, dodavatele a výrobce.
Verdikt: NE

Verdikt poroty je naprosto jednoznačný. V tuto chvíli se podle porotců absolutním zákazem nic nevyřeší. Především by se měl zlepšit systém kontrol alkoholu obecně, aby nemohlo dojít k pančování lihovin, popřípadě byly tyto případy okamžitě odhaleny.