MARIE OTAVOVÁ, Ředitelka spol. Kultura RK

Tuto otázku si teď klade zřejmě nejeden občan. Ale myslím si, že ano. Ve volbách do krajského zastupitelstva máme teoreticky možnost spolurozhodovat o tom, kdo usedne  do  uskupení, ze kterého vzejde rada kraje a hejtman. Každý máme jeden hlasovací lístek, můžeme  však volit maximálně jednu kandidátku a  v ní maximálně čtyři kandidáty. Myslím, že řada občanů by uvítala možnost přímé volby, a to by se mělo  do budoucna promítnout do volebního řádu. Myslím si také, že by určitě mnohým voličům usnadnilo volbu, kdyby mohli volit a dát preferenci zakroužkováním čtyř kandidátů z různých hlasovacích lístků.
Verdikt: ANO

ZDENĚK NOVÁČEK, Majitel zámku v Potštejně

Rozhodně smysl mají. Akorát se chystám jít volit a využít tohoto práva. Lidé by měli jít k volbách a vyjádřit svůj názor. jen tak se mohou pokusit ovlivnit politické dění v naší zemi. Politická kultura u nás není valná, nicméně byla padesát let ničena. Na frak dostala lidská morálka a slušnost. Dalších padesát let tak bude trvat než se zase uzdraví, ale je potřeba se to snažit změnit. A to lze jedině v tom případě, že dáme najevo svoji nespokojenost prostřednictvím voleb. Je to naše právo, kterého můžeme využít. Láteřením se nic nezmění a ani rezignací na současnou politickou scénu nic nevyřešíme. Volby chápu jako šanci ke změně.
Verdikt: ANO

PAVEL ŠTĚPÁN, vedoucí Spol. centra Dobruška

Smysl mají i za současné nepolitické kultury. Žádný jiný donucovací prostředek nad těmi pány co si už ani nevidí na špičku nosu nyní neexistuje. Někdo volby bere jako za trest, někdo jako pomstu, jiný jako stranickou povinnost a někdo možná jako stavovskou povinnost. Jinde to funguje jako rodinná tradice. Je ale jedno z jakého důvodu člověk k volbám jde, ale podstatné je, že jde volit, jelikož je to šance, jak ovlivnit politiku v zemi. Takové ty povídačky a láteření těch, kteří k volbám nešli, pak není na místě. Trochu mi to připadá, že český národ přešel z té „švejkovštiny" k jakési defenzivě. Jenže, když nepůjdete volit, nic se nikdy nezmění.
Verdikt: ANO

JIŘÍ VÁCLAVÍK, vyšetřovatel RK hasičů

Volby jsou obecně založené na principu přirozené výměny vládnoucí garnitury, bez nutnosti násilí a převratů. Myslím si, že mají i v dnešní době určitě svůj význam, ale na rozdíl od zastánců různých poměrných zastoupení, bych byl pro zavedení systému „vítěz bere vše" a nese na svých bedrech i veškerou zodpovědnost. Upustil bych od přidělování hlasů politickým stranám a spíše preferoval volbu konkrétních jedinců z lidu ( elity daného národa), v závažných otázkách obecné referendum.
Verdikt: ANO

Verdikt poroty byl jednoznačný. Volby  jsou stále důležitým prvkem demokracie. Avšak dva z porotců by byla pro změnu systému.