OTÁZKA

1. Mají se prvňáčci do školy těšit?

2. Co jim poradíš, aby to bez problémů zvládli ZŠ?

Diana Gondeková – 1. Do školy se určitě mohou těšit na dobrou partu.

2. Hlavně musejí v první třídě dávat pozor, ale to platí i dále.

Markéta Truhlářová – 1. Samozřejmě se do školy mohou těšit, protože to je báječná škola.

2. Záleží na tom, jak se budou chovat k učitelům. Když budou v pohodě i učitel pro ně udělá, co bude moci a výuku si užijí. Takže důležité je být hodný o hodině.

Filip Tichý – 1. Mohou se těšit na nové prostředí. Hlavně aby to byla dobrá třída.

2. Hlavně bych jim poradil, aby začali hned na začátku. Moc důležité je totiž udělat dobrý dojem na učitele.

Karolína Štěpánková – 1. Já jsem zde spokojená, takže věřím, že se i prvňákům bude u nás líbit.

2. Nemají se čeho bát. Když budou o hodině pracovat, tak to již doma nebudou mít tak těžké. Takže být pozorný o hodině.

Adam Vondřejc – 1. Jsem se školou velmi spokojený. Jsou zde fajn učitelé i na prvním stupni, takže se mají na co těšit.

2. Aby se učili a dobře zapadli do kolektivu.

Kateřina Jiroutová – 1. Je to tady paráda, a tak se určitě mohou těšit.

2. Hlavně musejí dávat pozor, protože pak jsou i hodiny zábavnější.

Karolína Plegerová - 1. Ničeho se nemusí bát a všechno zvládnou.

2. Hlavně aby se učili průběžně, to ale neznamená zpaměti. A je důležité vše brát s humorem.

Jan Švec – 1. Je to tady dobré, i když je zde hodně učení.

2. Musejí se průběžně učit a hlavně držet kolektiv, pak se škola vždycky zvládne.

Kateřina Ehlová - 1. Jsou zde dobří učitelé a i zábava.

2. Aby měli dobré známky a když se budou učit i při hodině si užijí hodně her. Důležité je udržovat kamarádství, být k sobě hodní a pomáhat si. Učit se průběžně a nenechávat to jen před prověrkou.

Agáta Hovadová – 1. Určitě se těšte.

2. Aby se učili při škole a dávali pozor, protože dohánět to doma je pak veliký problém.

--------------------------------------------------------------------

Žákům chybí smysl pro povinnost

„Chování žáků školy se za posledních pět let výrazně změnilo, bohužel musíme konstatovat, že k horšímu,“ komentoval aktuální situaci ve školství výchovný poradce Základní školy Javornická Zdeněk Kaplan, který se zmíněné problematice věnuje od roku 1989. Ve školství však má více než třicetiletou praxi.

Jak výchovný poradce vysvětlil, děti jsou na jednu stranu otevřenější, mají dostatek informací z různých zdrojů, ale na druhou stranu jsou roztěkanější a používají vulgarismy, což je však dáno situací ve společnosti. „Žákům dnes chybí elementární smysl pro základní plnění úkolů, dodržování práva, tedy školního řádu, a jsou i nedostatečně motivováni z rodin, právě k plnění školních povinností,“ bilancuje Zdeněk Kaplan.

Společnost se prý od roku 1989 změnila, vyvíjí se. „Lidé sice získali svobodu, ale ne vždy se s tím v rodinách dokážou vyrovnat. Přicházejí k nám děti, které neumějí pozdravit nebo dát staršímu člověku přednost ve dveřích. Často se setkáváme i s tím, že v rodinách jsou nastavená zcela jiná pravidla, mantinely jsou daleko širší, anebo vůbec neexistují. Po vstupu podobného jedince do kolektivu je pak velice těžké ho usměrnit,“ vysvětluje výchovný poradce, který se stále více setkává s případy, kdy rodiče přijdou do školy a chtějí poradit s výchovou dítěte, protože ji nezvládají.

„Za čtyři hodiny čistého času, které pedagog s žákem tráví denně ve škole, to je však velmi obtížné,“ míní Zdeněk Kaplan.

Ředitel Základní školy Javornická Milan Kotek je smutný z budoucnosti. „Co tím myslím. Nabývám totiž dojmu, že děti žijí ze dne na den. Zajímá je pouze to, co bude teď , a neuvažují nad tím, co bude. Lze říci, že u dětí to můžeme brát, ale pouze do určitého věku. Bohužel stejná situace je i u starších ročníků,“ reagoval na dotaz ředitel ZŠ, podle kterého to je způsobeno i bytovou situací, tedy převážně panelovou zástavbou.

„Prostě současné mládeži chybí jednoduchá práce a smysl pro povinnost. Děti by to měly brát jako samozřejmost, o které nepřemýšlím a nediskutuji. To se pak přenáší do školy, kde se ovšem zabýváme zbytečnými problémy, jako třeba máte vůbec právo tohle po nás chtít? A to jsou věci, které nás neuvěřitelně zdržují od našeho hlavního poslání, a to vzdělávání,“ míní ředitel ZŠ.

„Dávejte pozor v hodině,“ radí deváťáci budoucím prvňákům

Mají se prvňáci do školy těšit? Co jim poradíš, aby bez problémů studium zvládli? Na tyto dvě otázky odpovídali žáci devátých ročníků rychnovské Základní školy Javornická.

“Prvňáci by se určitě měli do školy těšit. Poznají kolektiv a je to zde fajn. Moc však záleží na tom, jak se ve škole zapíšete. Když máte úctu k učiteli, můžete si být jisti, že vás podrží i když někdy ujedete,“ shodla se většina oslovených deváťáků rychnovské ZŠ.

Dobře se zapsat

„Do první třídy jsem vstupovala se strachem, protože jsme nevěděla, co mne tam čeká. Slyšela jsme o šikaně, ale nic z toho jsem nepoznala. Jsme dobrá parta a jediné co mi dalo zabrat, bylo učení. Zvládnout se to však dá,“ svěřila se Diana Gondeková z 9.C, podle které je třeba dávat pozor při vyučování. To prý ale není v první třídě problém, protože se učitelé prvňáčkům daleko více věnují, než v dalších ročnících, což potvrdila i její spolužačka Markéta Truhlářová. “Je to tady báječná školy a učitelé jsou fajn. Záleží však na chování, protože jak se chováte k učiteli, jedná on potom s vámi. Když jsme v pohodě, výuka je zábavná a učitel pro nás udělá maximum,“ míní žákyně deváté třídy. „Je to tak a je třeba se rozjet hned od začátku. Je moc důležité udělat dobrý dojem na učitele, prostě se dobře zapsat. I když je učení dost, jsme nová školy s hezkým prostředím, takže to lze zvládnout,“ přidal další zkušenost Filip Tichý, který dává důraz na dobrý kolektiv.

Škola hrou

Také Karolína Štěpánková si myslí, že o hodinách je třeba být pozorný, ale nelze se jen učit a žák se musí umět odreagovat se a užívat si. Nic se protě nesmí přehánět. „Je tady dost učení. Pravda je, že se to dá zvládnou vždycky, ale když se průběžně připravujete, je to bez stresu,“ dodal Jan Švec, žák 9.B.