„Ještě dnes, když přichází bouřka a venku prší, nemám dobrý pocit. A manželka to prožívá mnohem víc," říká muž, který stál tehdy ve vedení obce.

Dnes už odpočívá v důchodu a žezlo předal Jaroslavu Baškovi. Ten si hrůzy červencové noci také prožil. Byť tehdy v Kounově nebydlel, měl tady tetu. Její dům voda zasáhla a část poškodila. Navíc následky povodní jsou v Kounově patrné dodnes.

Následky zůstaly patrné ještě dnes

„Tehdy kromě škod na soukromém majetku, byl poničen i majetek obce. Náklady se vyhouply k 32 milionům. Jen opravit stržené mosty, kterých bylo dvanáct, bylo neuvěřitelně náročné," vzpomíná Zdeněk Šritr. Tehdy byl v úřadu starosty teprve krátce a hned musel řešit živelnou pohromu.

„Velmi náročné pro mě bylo i pouhé odhadnutí napáchaných škod, což jsem musel udělat do deseti dnů po povodni. Neměl jsem žádné zkušenosti a věděl, že od toho se bude odvíjet cena nové výstavby a mnoho dalšího. Nějak jsme se s tím popasovali a celkem zdárně, ale musím říct, že tohle bylo vážně složité," upřesňuje.

I přes veškerou snahu dát vše do pořádku, jsou v Kounově stavby, které ještě nejsou dokončené. Některé mosty jsou sice funkční, ale ne zcela hotové. Chybí buď asfaltový povrch nebo dodělané nájezdy. „Na to už bohužel nebyly a stále nejsou peníze. Musíme vše dodělávat až postupně," upřesnil současný starosta Kounova Jaroslav Bašek.

Ten se nyní snaží, aby obec mohla zavést systém varování před velkou vodou. „Podali jsme si letos žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí a teď čekáme, jak to dopadne," říká starosta.

Pokud by peníze Kounov získal, vznikl by systém několika srážkoměrů a hladinoměrů napojený na mobilní telefony. Jakmile by hodnoty přesáhly určitou mez, varovné zprávy by byly rozeslány na telefony osob ve vedení obce a také lidem, kteří patří k těm nejohroženějším. Vybudováno by bylo i několik povodňových hlásičů.

Bez peněz vše skončí v šuplíku

„Paradoxně se ozvaly i hlasy lidí, kteří třeba bydlí u řeky, že to není potřeba, že jim stačí kouknout z okna a vědí," uvedl starosta. Jeho předchůdce však dodává, že by to bylo dobré. „Sám vím, že hned to člověk nevidí a pak už je pozdě," doplnil Zdeněk Šritr.

Zřídit systém ochrany by přišlo na dva miliony korun. Pokud však obec dotaci nezíská, skončí projekt prozatím v šuplíku. Kounov s celoročním rozpočtem zhruba 2,5 milionů si takové výdaje dovolit nemůže.

Dům Šritrových zasáhla velká voda

Před a po. Dům Šritrových byl jedním ze zasažených.

Před a po. Dům Šritrových byl jedním ze zasažených. Dnes už vypadá nedotčený.

PŘED A PO. Dům Šritrových byl jedním ze zasažených (nahoře). Dnes už vypadá nedotčený (dole).

Noc přežila na půdě. Vzedmula se v ní touha přežít

Před čtrnácti lety ještě současný starosta Kounova Jaroslav Bašek v obci nebydlel. Měl tady ale tetu, jejíž dům pomalu opravoval. Onu noc z 22. na 23. července 1998 byl v práci v Olešnici v Orlických horách. O zkáze, která postihla Kounov a další obce na Rychnovsku, nevěděl zhola nic.

„Byl jsem v práci. Nešel proud ani telefony. Věděli jsme, že byla velká voda, to bylo poznatelný, ale nenapadlo nás, že by přišla povodeň. Pak přijel kolega a začal vyprávět, že to prošlo Dobruškou, kde jsou i nějací mrtví a nejhůř byl zasažen Kounov," vzpomíná Jaroslav Bašek. Sedl na motorku a vyrazil. „Cestou jsem se stavil doma, abych si vzal holinky. Najednou koukám a připadalo mi něco jinak, ale nemohl jsem přijít na to, co. Stálo tam hasičské auto a teprve pak mi to došlo. Shořela nám stodola. Jen jsem popadl gumáky a vyrazil do Kounova za tetou," vypráví.

Když přijížděl do obce, tak to nevypadalo nijak dramaticky. Naproti hospodě byl trochu poškozený dům, ale nic strašného. „Hned mě napadlo, že zase někdo dělá z komára velblouda. Tak jsem pokračoval dál, ale jen co jsem dojel na kopeček, kde se to láme směrem dál do obce, tak už jsem to viděl. Všude se valila voda a byla tam spousta trosek. A už jsem chápal, že je zle. Dojel jsem až kam vedla silnice, k domku tety už jsem musel po svých. Měl jsem strach, co s ní je, ale byla v pořádku," vzpomíná dál Jaroslav Bašek.

Teta se tehdy velmi bála. Nejdřív vběhla do chlívku ke kozám a pak se přes něj dostala na dvůr ke stodole, kde vytrhla prkna, aby se dostala dovnitř, jelikož už tudy také tekla voda a vrata nebylo možné otevřít. Dírou pak vlezla dovnitř a po schodech vyšla na půdu. „Byl jsem strašně překvapený, jaká obrovská síla se v ní zrodila, když dokázala prkna vytrhnout," říká Jaroslav Bašek.

Noc tak přečkala na půdě domu, jemuž voda smetla část s obytnou místností. Ze dvou koz, které měla, přežila jen jedna s delším řetězem. Druhá se utopila. Dnes je již dům zcela opravený a to, že jím prošla vlna zkázy, vědí jen místní.

Pět domů bylo v Kounově zcela zničeno nebo následně určeno k demolici. Nikdo z místních se neodstěhoval. Jen paní Hartmanová, jejíž dům byl následně zbořen, už nový nepostavila a odešla.

ČTĚTE TAKÉ:
Povodně 1998: Noc zkázy v srdcích zůstává i po 14 letech
I sebemenší bouřka vyvolává v lidech strach