Jde o úsek mezi Chocní a Týništěm nad Orlicí. Ve zjišťovacím řízení mají úřady dojít k závěru, zda je potřeba řešit vlivy stavby na životní prostředí detailněji a déle nebo se spokojí s navrženými opatřeními v dokumentaci. I přes rovinatou trasu zde počítá SŽDC s rychlostí maximálně 140 kilometrů za hodinu.

Plán počítá s kompletním zdvojkolejněním 24 kilometrů dlouhé trati, rychlost 140 km/h bude mezi Plchůvkami a Borohrádkem a Týništěm nad Orlicíc a Borohrádkem. SŽDC chtěla vyšší rychlost i v Borohrádku, narazila ale na odpor samosprávy. Dosud se po trati jezdí většinou osmdesátikilometrovou rychlostí.

Součástí akce je modernizace stanic včetně vybudování nových nástupišť s podchody, vybudování dvou nových silničních nadjezdů a také necelé čtyři kilometry protihlukových zdí. Dvě zastávky budou přesunuty blíže obci: v Čermné nad Orlicí a Újezdu u Chocně.

I přes chystaný přechod na střídavý proud v celé české železniční síti zůstane na modernizované trati stejnosměrná napájecí soustava. Plán počítá se 34 vlaky osobní dopravy a 49 nákladními vlaky denně. U osobní dopravy jde o zvýšení z 28 vlaků denně, největší skok je u nákladní, dosud zde v průměru denně jezdí 12 vlaků.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše dochází současně i ke zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Začít stavět chce v polovině roku 2022 s dokončením v roce 2025. Náklady odhaduje SŽDC na čtyři miliardy korun.

Původní plány SŽDC na trase počítaly s rychlostí jen 120 kilometrů v hodině, nakonec dojde ke zvýšení na 140 km/h. „Maximální rychlost 140 km/h je navržena vzhledem ke konfiguraci terénu a zastavěnosti území při stanovených nákladech ze Studie proveditelnosti Velký Osek – Hradec Králové – Choceň na tento úsek trati,“ vysvětlil Illiaš. Navazující úsek z Týniště nad Orlicí do Hradce Králové se ale projektuje na 160 km/h.

Nové dvojkolejné spojení přes Týniště nad Orlicí a Hradec Králové může být nejen alternativou pro přetížený koridor Praha – Česká Třebová (i když neřeší nejhorší úsek Choceň – Ústí nad Orlicí, může sloužit jako plnohodnotná objízdná trasa pro případ problémů na trati mezi Prahou a Chocní), ale současně i možnou novou trasou pro dálkové vlaky osobní dopravy. Umožnila by například rychlé spojení Moravy s Hradcem Králové.

Už dříve SŽDC začala pracovat na zrychlení a zdvoukolejnění trati z Hradce Králové do Velkého Oseku a Hradce Králové do Týniště nad Orlicí.

Jan Sůra