Jak informuje Opočenský zpravodaj, dostane novou střechu a omítku a úpravy se chystají i uvnitř. V budoucnu by se tu mohly konat i svatební obřady.