Statistiky VZPV loňském roce kvůli alkoholu a drogám skončilo v péči lékařů 1267 pacientů mladších osmnácti let, kteří jsou v evidenci VZP.

Požití alkoholu jedinci mladšími osmnácti let hrálo hlavní roli v 682 případech.

Náklady spojené s alkoholem a lékařskou péčí u nezletilých, které byly vynaloženy pojišťovnou, převyšují čtyři miliony korun.

Většina nákladů je spojená s hospitalizací v nemocnicích či psychiatrických léčebnách.

K létu patří zábava. Ta je často spojená i s pitím alkoholu. Tradičně dochází i ke zvyšování počtu případů, kdy alkohol konzumují nezletilí, přestože tím porušují zákon. Různé statistiky pak hovoří jasnou řečí.

Častější výskyt opilých dětí, které se následně dostanou do péče lékařů, je varujícím faktem.
Nejenom policie, která tento trend dlouhodobě sleduje a provádí tak častější kontroly u nezletilých, ale i pojišťovny si všímají této problematiky.

„Koncem školního roku a začátkem prázdnin poutají pozornost případy opilých dětí, které končí v péči lékařů. Bohužel ale nejde ani zdaleka jen o „sezónní" záležitost v době kolem vysvědčení," prozradil tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Přestože společnost často nad tímto fenoménem „přivírá oči", rizika mladým prokazatelně hrozí. Nejde však jenom o alkohol samotný, ale i rostoucí případy, kdy nezletilí užijí i jinou návykovou látku. Jedná se zejména o marihuanu.

Léto je obdobím, které je spojeno se zábavou. A jelikož je česká společnost tolerantní ke konzumaci alkoholu, s uvolněnou zábavou jde ruku v ruce i pití alkoholických nápojů.

Přestože se situace opakuje každým rokem a policie se na to pečlivě připravuje, i nezletilí často využijí alkohol k tomu, aby „nakoukli" do světa dospělých. Rizika, která to s sebou přináší, jsou velká. „Děti se k alkoholu často dostávají ze sociálních příčin. Většinou to začne nevinně, kamarád je pozve na panáka a oni nechtějí odmítnout, aby se nenaštval. U jednoho to ale většinou nezůstane, berou to také jako určitý druh zábavy," uvedl nedávno psycholog Jan Lašek.

Rizikové faktory pití alkoholu u dětí a mladistvých tkví především v tom, že jsou více náchylní k závislosti na alkoholu nebo ke zdravotním komplikacím. Ostatně pro mladé konzumenty, kteří se své „vášni" oddávají častěji, může alkohol zafungovat jako vstupní brána do světa tvrdých drog.
I policie v rychnovském okrese se často setkává s případy podnapilých dětí a mladistvých. „Kontroly jsou nárazové a probíhají v průběhu roku i v letních měsících. Není ale pravidlem, že v jiných než letních měsících by někteří mladiství byli ukázněnější," uvedla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.
Pokud policie zjistí, že došlo k podobnému porušení zákona, kontaktuje zákonné zástupce nezletilého. Jestliže narazí několikrát na stále stejného „hříšníka", kontaktují policisté příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí či v některých případech i sociální pracovníky.

Problematické je především to, jak se děti k alkoholu vůbec dostanou. Prodejci, kteří, ať už úmyslně či neúmyslně, prodají nezletilému alkohol, se dopouštějí přestupku. Hrozí jim vysoká pokuta, která může na místě činit až pět tisíc korun. Dalším možným postihem je i následný zákaz činnosti až na jeden rok. Na pozoru musí být i dospělí, kteří umožní dětem a mladistvým alkohol pít, i to je hodnoceno jako přestupek.

„V loňském roce rychnovští policisté šetřili případ, kdy dvě servírky na diskotéce podaly alkohol chlapci, kterého záchranáři převezli do nemocnice. Obě byly obviněny z přečinu podání alkoholu dítěti, za který hrozí až jeden rok nepodmíněně," doplnila Alena Kacálková.