"Prostor slouží jako místo setkávání například při vánočním jarmarku, vede tudy masopustní průvod, staví a kácí se zde májka, ale hlavně je zde také jedna osamělá houpačka, u které se každou chvíli zastavují místní obyvatelé. Od projektu si Markéta slibuje oživení této části a zpříjemnění času tady stráveného při hraní s dětmi či povídání se sousedy. Projekt byl podpořen částkou 97 tisíc korun," uvedla manažerka komunikace Nadace Via Hana Sedláková.

Dotací ještě o tři tisíce vyšší nadace podpořila spolek Julinka na Broumovsku. Ten se snaží aktivizovat co nejvíce lidí v Polici nad Metují a okolí. Cílem je, aby svými drobnými dobrovolnickými akcemi přispěli k zadržení vody v krajině a aby na sebe přebírali odpovědnost za stav životního prostředí. Spolek chce místní obyvatele informovat o současných problémech a jejich možných řešeních a bude je zvát k účasti na různých ekologických aktivitách doprovázených i společenským programem. Plánuje vybudovat minimálně tři tůně a vysadit alespoň tisíc stromů.

V rámci programu Dokážeme víc rozdělila Nadace Via ve spolupráci s Českou spořitelnou granty v celkové výši 1,4 milionu korun a letos jimi podpořila 20 projektů na podporu sousedských aktivit.