Ty zahrnovaly zpevnění komunikací zámkovou dlažbou a vybudování chodníků. Upravovala se také zeleň, v tom však chceme pokračovat i letos. Místo neprošlo změnou kvůli tomu, že bychom primárně plánovali tu pořádat kulturní akce, ale některé se tu jistě konat mohou.

Dříve se tu například kácela májka nebo tu byla část zázemí pro hasičské soutěže. Takže primárně náves nebude sloužit kultuře, ale je možné, že se tu některé akce pořádat budou. Úpravu návsi jsme financovali z vlastních zdrojů a úvěrem, vyšla nás na částku přes pět milionů čtyři sta tisíc korun včetně daně.

Další velkou investiční akcí byla také stavba cyklostezky, která propojuje Albrechtice s Týništěm. Byla potřebná, a to z důvodu bezpečnosti cyklistů a chodců.

Přijímám od obyvatel veskrze pozitivní reakce. Cyklostezka je hojně využívaná. Po silnici naštěstí už nikdo chodit nemusí. Jedinou chvílí, kdy byla cyklostezka „mimo provoz", byla doba, kdy ji zaplavila povodňová vlna. S tím jsme v tomto místě však počítali. Měli jsme trochu obavy, aby cyklostezka vydržela hlavně v místech pod místními mosty, kde bývá silný proud. Ale asfalt odolal a vše je v pořádku.

Tento rok nás čeká další stavební akce. Chceme zpevnit komunikaci a vybudovat chodníky v ulici Poštovní, kde se nachází řada nových nemovitostí. Nákladově by se akce mohla pohybovat u sumy, kterou nás stála náves. Nyní se vypracovává dokumentace.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.