Podle Povodí Labe je situace v hradeckém kraji klidná a ani na nejbližší dny se nepředpokládá dramatický vývoj. „Třetí stupeň, tedy ohrožení, by se během víkendu podle našich odhadů neměl v kraji vyskytnout,“ řekl Václav Jirásek z Povodí Labe Hradec Králové. Na Metuji a Orlici v Týništi platil v pátek ráno první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost. Na horních tocích řek by měl být v dalších dnech podle vodohospodářů setrvalý stav nebo pokles hladin, protože se mírně ochladí a srážky budou spíš sněhové. Ve středních a dolních partiích řek lze očekávat pozvolné vzestupy hladin. Na Orlici v Týništi je ještě v pátek pravděpodobné vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, tedy pohotovosti, která by měla přetrvat přes víkend. Labe se zřejmě dostane na první stupeň.

Voda z rozlitého náhona v pátek ráno uzavřela silnici třetí třídy mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi. Ta je zřejmě jedinou kvůli velké vodě uzavřenou komunikací v krajském městě a jeho okolí. Silničáři se byli podívat také na situaci na silnici II. třídy mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi, kde se do okolních luk často rozlévá Orlice. „Tam je to úplně v pořádku, voda se drží v korytě a ani to nevypadá, že by v nejbližší době měla někde vytékat. Nepředpokládám, že bychom ji dnes zavírali, ale značky máme pro případ potřeby připraveny,“ uvedl v pátek před desátou hodinou Jiří Kulhánek ze Správy a údržby silnic Královéhradec­kého kraje.

Druhé povodňové stupňě přibývají

Východní Čechy - Ještě v úterý platilo, že obavy z jarní povodně jsou letos zažehnány. Omyl. Novohradka u Úhřetic na pomezí Chrudimska a Pardubicka včera zalila jako téměř každý rok na jaře silnice v okolí. Nad ránem přesáhla druhý povodňový stupeň. A v šest večer se blížila se k nejvyššímu, třetímu stupni, tedy ohrožení. Hloubka kilometr širokého moře překročila tři metry, normálně byste přitom úzkou říčku přešli v holínkách.

A nezůstalo jen u Novohradky. Druhý stupeň hlásí i další řeky přitékající z Vysočiny – Chrudimka, Doubrava, povážlivě celé odpoledne stoupala i Loučná. Hasiči už odpoledne vyjížděli k prvním zatopeným sklepům.

Na řekách z Krkonoš a Orlických hor zatím platí nanejvýš první povodňové stupně. Tající sníh zde zadržují upuštěné přehrady, na hřebeny hor ale obleva teprve přijde.

Rychlé odtávání způsobila extrémně teplá noc ze středy na čtvrtek, umocněná deštěm. Další vývoj povodní závisí na jediném: množství dalších srážek.

Východní Čechy: Povodně souhrnně

Orlickoústecko: Po ránu voda zásadněji nehrozila, čeká se ovšem, co udělají deště.

V souvislosti s oblevou, táním sněhu a předpovídanými dešti jsou v regionu sledovány především toky řek Tichá Orlice, Třebovka a Divoká Orlice. Po pátečním ránu nebyl z míst monitorovaných královéhradeckou pobočkou Českého hydrometeorolo­gického ústavu (Divoká Orlice – Nekoř, Tichá Orlice – Dolní Libchavy, Třebovka – Ústí n. O –Hylváty) hlášeny žádné nebezpečně zvýšené hladiny. Jak Deníku před desátou hodinou dopoledne řekl ústecký místostarosta Luboš Bäuchel, na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí je vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, tedy stav bdělosti, tok je pravidelně sledován, dosud se nic mimořádného neděje. Situace je stabilizovaná, hladina Tiché Orlice nestoupá. Samozřejmě se čeká na to, zda nezačne pršet, což by mohlo hladinu zvednout. „Srážky se blíží, uvidíme, co kde spadne,“ upřesnila předsedkyně povodňové komise ústecké radnice Galina Slavíková. V Ústí nad Orlicí mají právem důvody k obezřetnosti. Nejhorší povodeň zde zažili v roce 1997, kdy stoletá voda zasáhla především časti Kerhartice, Hylváty a také podměstí, kde způsobila závažné škody.

Jičínsko: Hladiny řek nestoupají, jsou v normálu. Průtok vody v řekách na Jičínsku je v normálu, nikde nebyl vyhlášen stav ohrožení. Každoročně bývají ohroženy obce kolem řeky Javorky na Bělohradsku a Ostroměřsku, zatím však je zde jako i v okolí Cidliny na Jičínsku klid.

Náchodsko: Povodňová situace na Hronově, řeka Metuje, hlásí 1. stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost. Nové Město nad Metují hlásí opět 1. stupeň.

Chrudimsko: Druhý povodňový stupeň je hlášen již na třech místech: v Úhřeticích na Novohradce, v Padrech na Chrudimce a v Pařížove na Doubravě.

Trutnovsko: Problémy s vodou zatím nehrozí. Tání sněhu a déšť zatím žádné problémy s vysokou vodou v Trutnově nezpůsobily. Přehrady na Labi se na případné tání připravily. V pátek ráno bylo v Labské přehradě téměř osmdesát procent a v Lese království osmdesát pět procent volné nádrže. Přítoky zvolna klesaly. Přehrada Labská ve čtvrtek kolem dvaadvacáté hodiny hlásila dosažení prvního stupně povodňové aktivity, v pozdější době se přítok snižoval.

Rychnovsko: Na řece Orlici byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Týniště nad Orlicí - První stupeň povodňové aktivity – takzvaná bdělost – byl vyhlášen na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Hladina řeky byla v devět hodin ráno ve výšce 325 cm, řekou protékalo 99 metrů krychlových za sekundu. Kritickou hranici pro první stupeň řeka překročila ve čtvrtek večer ve 20 hodin – tehdy řeka dosáhla tří metrů. Stav ostatních řek v rychnovském okrese nevyžaduje vyhlašování povodňových stupňů.

Informace ČHMÚ o odtokové situaci:

Meteorologická situace
V průběhu středy nejvyšší odpolední teplota vystoupila většinou na 7 až 12 °C, v průběhu noci však významněji nepoklesla a v důsledku teplého jihovýchodního větru setrvala na hodnotách mezi 5 až 10 °C. To významně urychlilo tání sněhových zásob zejména ve středních výškových polohách.

Hydrologická situace

V průběhu noci a dnešního dopoledne úroveň 1. SPA přesáhly hladiny řady menších toků ovodňujících Českomoravskou vrchovinu a dále, Úslavy, Metuje, Labe v Děčíně, Olšavy a Moravy ve Strážnici. Úroveň 2. SPA je aktuálně dosažena na Novohradce, Šlapance, horní Sázavě, Úslavě v Prádle, Třebůvce, Moravské Dyji, horní a dolní Dyji, Jihlavě v Brancouzích a na Balince.

Sněhové zásoby
Na konci února sněhové zásoby dosáhly přibližně poloviny množství, které bylo akumulováno na jaře 2006. Jejich podstatné množství přitom bylo akumulováno ve středních výškových polohách.

Během posledního únorového týdne došlo k výraznějšímu poklesu sněhových zásob zejména v nižších polohách, zatímco v horských oblastech vodní hodnota sněhu dále mírně vzrostla.

Relativně vysoká teplota vzduchu a čerstvý vítr v průběhu tohoto týdne dále urychlily odtávání sněhové pokrývky. Od pondělí do čtvrtka poklesla výška sněhové pokrývky na Českomoravské vrchovině o 20 až 30 cm.

Aktuálně sněhové zásoby na Českomoravské vrchovině v nadmořských výškách do 500 až 550 m již většinou odtály, významné množství sněhu se tak udržuje pouze v nejvyšších partiích Českomoravské vrchoviny.

Výhled
Během odpoledne se k nám od jihovýchodu rozšíří dešťové srážky, které podpoří pokračování vzestupů zejména na tocích v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na menších tocích zde předpokládáme během noci dosažení četnějších 2. a místy až 3. SPA (Dyje, Jihlava, horní Sázava a menší toky s aktuálním výskytem SPA).

Vzestupy se projeví i v dalších povodích. Dosažení úrovně 1. až 2. SPA očekáváme rovněž v povodí Lužnice, Lomnice a Skalice, místy na přítocích Berounky, menších přítocích středního Labe včetně povodí Orlice a na menších přítocích horní Moravy. Vlivem dotoku pak 1. až 2. SPA očekáváme na středních a dolních úsecích jmenovaných toků. Jinde na území ČR očekáváme dosažení 1. SPA jen ojediněle, zejména na menších tocích odvoňujících střední výškové polohy.