Kostelečtí občané, kteří se podepsali pod petici proti drtičce stavební suti v místním lese, dosáhli svého. Dvacet kosteleckých zastupitelů včetně starostky města Ivany Červinkové se rozhodlo nepodpořit záměr výstavby recyklační stanice v bývalém vojenském areálu, který získalo město.

Zastupitelé pověřili Radu, aby neprodleně zrušila nájemní smlouvu na pozemek se stavební firmou. Rozhodnutí zastupitelů ocenilo více než sto přítomných občanů.

---------------------------------------------------------

Pětistovka občanů nechce drtičku suti

Kostelec nad Orlicí - Speciálně zřízená Firma Šumbor Kostelec nad Orlicí chtěla v bývalém vojenském areálu zřídit recyklační středisko na likvidaci stavební suti. Záměr podpořil i investiční odbor města. To je fakt, který v současné době nedal spát již skoro pěti stovkám kosteleckých občanů, podepsaných pod petici proti drtičce suti. Podnikatelský záměr projednávali v pondělí večer zastupitelé na veřejném zasedání, kam se chystali i občané.

„Na zastupitelstvu nemíníme dlouze vysvětlovat, proč recyklační středisko nechceme, protože jsme to napsali do petice. Chceme po městu, aby vypovědělo nájemní smlouvu firmě Šumbor, a budeme argumentovat fakty, které máme v ruce,“ komentovala přípravy na akci jedna z iniciátorek petice Renata Čermáková a prozradila hlavní body.

Smlouva je prý neplatná, protože nemá opodstatnění. „Z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí jsme totiž zjistili, že pozemek, kterého se týká, prostě neexistuje. Jde totiž o les, který nebyl vyjmut z lesního fondu. Jestliže došlo k vykácení lesa jen proto, aby byl pronajímán ke zmíněným účelům, došlo k porušení lesního zákona,“ argumentovala Renata Čermáková.

To kostelecká starosta Ivana Červinková vyvrátila s tím, že v případě pronájmu nemusí být pozemek vyjmut z pozemkového fondu, ale že to stačí zapracovat do územního plánu, což se se stalo.

Marius Tarkowski, autor petice, ještě poukázal na skutečnost, že doposud mají v rukou jen opis smlouvy, ale bez dodatků, které jim město nedalo. „Myslíme si, že firma Šumbor neplní ani měsíční splátky nájemného, které první tři roky činí osm tisíc měsíčně. Pro další tři roky se má pak výše pronájmu vypočítávat z přiznaného ročního obratu firmy, který je však v minusu. Jak mohl někdo podesat tak nevýhodnou smlouvu pro město, které se potýká s nedostatkem financí?“ poukázal.

Pavel Nunvář v internetové diskusi Deníku mj. poukazuje na to, že navrhovaná kapacita střediska (20–30 tisíc tun ročně po dobu 20 let) svědčí o tom, že by drtička nelikvidovala stavební odpad jen z Kostelce a blízkého okolí.

Signatáři petice rozdali na pondělním veřejném zasedání zastupitelstva v Kostelci nad Orlicí tento dopis:

Vážení zastupitelé,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o probíhající aktivitě občanů města Kostelce nad Orlicí ve věci přehodnocení a následné výpovědi nájemní smlouvy s firmou Šumbor-Kostelec n. Orl., s.r.o. na pozemek p.č. 3225/14, kde má být vybudováno recyklační středisko inertního odpadu.

Nejsme si jisti, jestli jste stejně jako my občané tohoto města pravdivě a nezaujatě informováni o všech skutečnostech okolo tohoto projektu.
Na náš požadavek na upřesnění informací, který padl při setkání zastupitelů s občany městské čtvrti Skála koncem března, nám bylo paní starostkou sděleno, že je vše ve stadiu jednání a zatím nejsou známy žádné konkrétní údaje. Ve veřejně přístupném dokumentu, který existuje od listopadu 2005, jsou však známy veškeré informace o záměru, včetně množstevních kvót uloženého odpadu a předpokládaného dopravního a ekologického zatížení. Pro Vaši informaci se jedná o roční zpracování až 30 000 tun inertního odpadu po dobu 20 let s plánovaným průměrným dopravním zatížením cca 40 těžkými nákladními auty denně. Tato kapacita nemá zjevně sloužit pouze území správního obvodu našeho města.

Z veřejně dostupných údajů o hospodaření firmy Šumbor - Kostelec n. Orl., s.r.o dále vyplývá, že náklady firmy například za rok 2006 nedosahují zdaleka úhrnné částky ročního nájemného. To oprávněně vzbuzuje dojem, že firma nájemné nezaplatila.

Tyto a další informace jsou doložitelně úzkým vedením města zkreslovány jak veřejnosti, tak Vám. Jde tu o čas. Firmě stačí dodat podklady pro
územní rozhodnutí na stavební úřad a v případě schválení bude velmi obtížné cokoliv měnit. Apelujeme tedy na Vás a Vaše nejlepší svědomí ke zvýšení zájmu o seriózní informovanost Vás i veřejnosti v této věci, a k přijetí objektivních závěrů, spolu s podporou výpovědi nájemní smlouvy.
Podle zájmu a názoru nás občanů, který vyjadřujeme v několika peticích, se ve výše uvedeném případě jedná o zcela nevýhodnou nájemní smlouvu, zatíženou navíc podnikatelským záměrem s dlouhodobým vlivem na celé město a uzavřenou za zcela nestandardních okolností, ve smyslu ignorování názorů obyvatel, vlivu na prostředí a skutečných potřeb města.

Jsme toho názoru, že potřebuje-li Královéhradecký kraj v našem správním obvodu podobné zařízení, mělo by být v zájmu vedení města najít adekvátní prostor výběrem té nejvhodnější alternativy z pohledu dopadu na obyvatele, a případnou realizaci podmínit písemně uzavřenou dohodou o poskytnutí finančních prostředků jako kompenzaci zatížení prostředí a dopravní infrastruktury.

Vaši voliči, občané Kostelce nad Orlicí