Učitelka Jitka Kosařová ze zdejší Obchodní akademie T. G. Masaryka zvítězila v soutěži o roční výměnný pobyt v USA, který pořádá Fulbrightova nadace, a již v červenci odletěla vyučovat na college do Saint Louis. „Místo ní bude na naší škole působit paní Alana Parks, učitelka angličtiny ze stejné college,“ prozradila ředitelka OA Anna Oberreiterová.