Tak vznikl Advent mezi horami.

Cyklus pořádá Římskokatolická farnost Neratov ve spolupráci s obcemi Orlické Záhoří, Bartošovice a polským klášterem Františkánů v Zieleńci.

Adventní koncerty jsou vždy čtyři, každý rok ve stejném pořadí: Orlické Záhoří – Zielenec – Bartošovice – Neratov.

Osmé pokračování Adventu mezi horami bude zahájeno jako každoročně v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří. Stane se tak zítra – v sobotu 29. listopadu ve 14 hodin. V programu zazní nejprve slavnostní fanfáry, poté lidové písně, chybět nebudou ani koledy. Návštěvníci prvního koncertu se mohou těšit na úspěšný trubačský žesťový soubor Markazíni, který od roku 2006 sklízí úspěchy na různých národních i mezinárodních soutěžích.

Soubor také s oblibou vystupuje na hubertských mších a není se co divit, vždyť jeho název v myslivecké mluvě znamená pruhovaná selátka prasete divokého.

Tradiční součástí zahájení Adventu mezi horami v Orlickém Záhoří je jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou konaný na obecním úřadě. Se soumrakem dojde i na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a „pomyslné adventní světlo“ osvítí zároveň dřevěný betlém v životní velikosti, jehož autorem je Jan Rázek z Javornice. I tady zazní koledy, tentokrát v podání dětí z místní školy a školky. Betlémské světlo pak poputuje do dalších míst cyklu až do cíle v Neratově.

Druhý koncert následuje o týden později, v sobotu 6. prosince v kostele sv. Anny v polském Zielenci, kde od 14 hodin vystoupí operní pěvkyně Maria Wedler. Třetí zastávkou bude 13. prosince kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a vystoupení pěveckého sboru Campanula z Dolní Dobrouče. Koncert „doprovodí“ vánoční řemeslný jarmark Na Kopečku v chráněných dílnách Sdružení Neratov.

Osmý Advent mezi horami zakončí vystoupení pěveckého sboru Corale z gymnázia v Žamberku, vedeného Ivou Mimrovovou pod prosklenou střechou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově dne 20. prosince.

Na tomto známém poutním místě tedy již poosmé vyvrcholí cyklus, jehož cílem je připomenutí, zpříjemnění a přiblížení času Vánoc.

Dana Ehlová