„Letošní rok jsme vybrali celkem 683 balíčků. Sbírky se účastnily skoro všechny školy jako v předchozím roce. Jménem občanského sdružení bych ráda poděkovala všem, kdo pomohli a přispěli. Poděkování patří i rodičům, kteří se snažili rovněž pomoci,“ uvedla dobrovolnice Adry Eva Hvězdová.

Vybrané balíčky byly převezeny do pražské pobočky Adry, odkud se převážely spolu s další sbírkou Adopce v balíčku. „V rychnovském regionu si studenti z Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí adoptovali malou holčičku a dvakrát do roka ji posílají potřebné věci,“ přiblížila další pomoc Eva Hvězdová.
Příští sbírku pořádá Adra na jaře pod názvem Velikonoční.