Koncerty pro varhany
Neděle 22. března

Josef Somr – recitace 
Jaroslav Tůma – hammerklavier
Dobrušské žesťové sdružení

Neděle 24. května 2015
Lubomír Brabec – kytara
ženský pěvecký sbor Vlasta

Sobota 30. května 2015
Václav Hudeček – housle 
Martin Hroch – cembalo

Začátek benefičních koncertů
byl stanoven na 19 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru v Dobrušce.

Ke špičkovým umělcům se připojila dvě domácí tělesa – Dobrušské žesťové sdružení a dále ženský pěvecký sbor Vlasta.

Na podporu opravy královského nástroje se rozhodla vystoupit také dobrušská Základní umělecká škola – koncert žáků se v Husově sboru uskuteční 24. dubna v 17 hodin.

Adopce píšťal

To však není vše. Úsilí o záchranu varhan, postavených renomovanou německou firmou Schuster & Sohn roku 1904 a zachráněných poválečným převozem ze zničeného kostela v Rudníku, nabírá na obrátkách.

Bylo spočítáno, že nástroj má celkem 999 píšťal. Naléhavou „pomoc" přitom potřebuje každá z nich, a proto vznikl nápad oslovit veřejnost a podnikatelskou sféru města i regionu a nabídnout za finanční dar tzv. adopci jednotlivých píšťal. Hodnota píšťal byla stanovena na základě velikosti na 300, 500, 700 a 1 000 Kč. Každý zachránce obdrží na základě adopce děkovný list s uvedením jména, typu píšťaly a výše daru a v případě souhlasu bude jeho jméno zveřejněno v prostorách Husova sboru.

Nadšení pro 
vzácné varhany

Organizátoři věří, že se podaří navázat na nadšení z let 1935-1936, kdy byl z peněz dárců vybudován Husův sbor. Po osmdesáti letech od této události potřebují stejné nadšení a štědrost lidí unikátní varhany „ukryté" v objektu po poválečném převozu ze zdevastovaného kostela v severočeském Rudníku.

Je velká škoda, že ve městě, kde se narodil buditel František Ladislav Hek (filmový F.L.Věk), neslouží tak vzácný nástroj svému účelu, nevydává královské zvuky, ale téměř půl století chátrá a jeho stav lze označit za velmi alarmující. Přitom se jedná o největší varhany v Dobrušce jak rozsahem klaviatur a pedálů, tak počtem rejstříků.
Sedmitisícová Dobruška má totiž tři kostely a v nich tři královské nástroje. Barokní varhany z roku 1727 se nacházejí v kostele sv. Václava, varhany z roku 1890 v hřbitovním kostelíku sv. Ducha a secesní varhany z roku 1904 v Husově sboru. Zatímco první dva nástroje slouží svému účelu při obřadech i koncertech, vzácné varhany umístěné v Husově sboru dosud chátraly, ale zdá se, že se dočkají svého „znovuzrození".

Dana Ehlová