Ačkoliv v regionu opět stoupla nezaměstnanost, letošní absolventi nepatří po prázdninách k nejpočetnější skupině lidí bez práce. V červenci přišlo na rychnovský Úřad práce (ÚP) 2809 uchazečů, v srpnu jich bylo 2839, přičemž nadpoloviční většinu tvořilo 1507 žen.

Chtějí studovat

Začátkem školního roku vždy patří k nejsledovanější skupině čerství absolventi, kteří mohou konečná čísla nezaměstnanosti výrazně změnit. „K tomu však letos nedošlo a ani by již nemělo dojít,“ reagovala včera na dotaz vedoucí pracovnice ÚP Alena Martincová, která má tuto problematiku na starost. V srpnu totiž skončilo v evidenci „jen“ 172 absolventů včetně uchazečů po skončení základní školy.
„Když se podíváme na tuto skupinu během celého roku, měli jsme zde od ledna 136, 151 a 129 uchazečů, tedy pokaždé více než stovku žadatelů. Tyto počty nijak výrazně nestouply ani v nejobávanějším období konce prázdnin, a proto ani neočekáváme, že by právě absolventi mohli zásadně zvýšit míru nezaměstnanosti v září,“ komentovala vývoj Martincová. Své tvrzení podložila i fakty, protože hlavní vlna uchazečů již na ÚP přišla právě během prázdnin. „Teď sice ještě očekáváme nějaké absolventy po opravných zkouškách, ale to již nebudou veliké skupiny,“ míní vedoucí pracovnice.
Za poměrně nízkým počtem absolventů je podle Martincové snaha mladých lidí studovat dál. „V současnosti je již daleko větší nabídka vyšších a vysokých škol, a navíc absolventi odcházejí za prací do větších měst,“ bilancovala.

Technické profese

Také Krajská hospodářská komora (KHK) se snaží nezaměstnanost absolventů řešit. „Již druhým rokem funguje projekt Volba povolání. Snažíme se zvýšit podíl technických profesí, protože praxe nám jednoznačně potvrzuje, že v tomto sektoru je nedostatek lidí. Gymnázia v současnosti produkují mnoho studentů, což je neúměrné současnému trhu práce,“ míní oblastní ředitel KHK Jiří Daniel.

Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k 31. 8. 2009

K 31. 8. 2009 evidovaly úřady práce celkem 493 751 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet je o 8 432 vyšší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 vzrostl o 181 418. Z tohoto počtu je 483 409 dosažitelných uchazečů o zaměstnání . Je to je o 7 849 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je jejich počet vyšší o 185 590 osob.

V průběhu srpna bylo na úřadech práce nově zaevidováno 58 402 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to méně o 11 820 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to více o 17 244 osob.

Z evidence úřadů práce v srpnu odešlo celkem 49 970 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 1 512 osob více než v předchozím měsíci a o 11 087 osob více než v srpnu 2008. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 31 936, o 2 993 více než v předchozím měsíci a o 8 559 více než v srpnu minulého roku, 18 034 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 63 úřadů práce. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl nejvíce v okresech Praha-západ (o 7,1 %), Benešov (o 5,9 %), Tachov (o 5,3 %), Praha (o 5,0 %), Brno venkov a Praha-východ (o 4,9). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 14 úřadů práce, nejvyšší pokles byl v okresech - Česká Lípa (o 3,2 %), Cheb (o 2,0 %) a Jeseník (o 1,4 %).

Ke konci srpna evidovaly úřady práce 251 833 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů tvoří 51,0 %. V evidenci úřadů práce bylo 65 412 osob se zdravotním postižením, což představuje 13,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 8. 2009 bylo evidováno 26 124 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 4 645 osob a ve srovnání se srpnem 2008 o 6 406 osob. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 5,3 % (červenec 2009 - 4,4 %, srpen 2008 – 6,3 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v srpnu 2009 úřady práce 193 496 uchazečům o zaměstnání, tj. 39,2 % všech osob vedených v evidenci (červenec 2009 – 41,2 %, srpen 2008 – 34,6 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 8. 2009 vzrostla na 8,5 % (červenec 2009 – 8,4 %, srpen 2008 – 5,3 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 45 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (16,5 %), Karviná (14,6 %), Šumperk (14,3 %), Bruntál (13,9), Hodonín a Děčín (shodně 13,8 %, Chomutov (13,5 %) a Ústí nad Labem (13,0 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (2,9 %), Praha (3,4 %) a Praha–západ (3,6 %). Míra registrované nezaměstnanosti žen vzrostla na 10,1 % a mužů na 7,3 %.


Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v červenci 2009 6,3 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 8,8 %, Belgie 8,3 %, Bulharsko 6,9 %, Dánsko 5,9 %, Německo 7,7 %, Estonsko 13,5 (červen)%, Irsko 13,3 %, Řecko 9,4 % (březen), Španělsko 17,6 %, Francie 9,2 %, Itálie 8,0 % (březen), Kypr 5,6 %, Lotyšsko 17,3 %, Litva 16,4 %, Lucembursko 5,7 %, Maďarsko 10,2 %, Malta 7,0 %, Nizozemsko 3,2 %, Rakousko 4,4 %, Polsko 7,9 %, Portugalsko 9,1 %, Rumunsko 6,9 % (březen), Slovinsko 5,8 %, Slovensko 12,3 %, Finsko 7,7 %, Švédsko 7,9 %, Velká Británie 7,6 % (květen). Podrobněji viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Úřady práce evidovaly k 31. 8. 2009 celkem 41 297 volných pracovních míst. Jejich počet je nižší o 466 míst než v předchozím měsíci a o 109 610 míst menší než v srpnu 2008. Za měsíc srpen bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 16 977 pracovních míst a 17 443 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 12,0 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (56,4), Bruntál (49,2), Děčín (47,0) a Teplice (42,6).

Ke konci srpna evidovaly ÚP 2 368 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 27,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 654, na jedno volné místo připadalo 4,6 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.