Už od 15. dubna do 15. září by řidiči měli počítat s úplnou uzavírkou na trase mezi Skuhrovem nad Bělou a Lomy kvůli opravě komunikace III/32112.

„Kromě výměny asfaltových vrstev zde dojde také k čištění odvodňovacího zařízení. V místech s nízkou únosností a značnými poruchami bude provedena lokální sanace podkladních vrstev,“ informoval mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Více o uzavírce naleznete zde.

Uzavírka Skuhrov nad Bělou - Osečnice - Lomy

Dopravní omezení bude platit ve dnech 15. 4. 2024 – 23. 4. 2024.
Z důvodu úplné uzavírky 1. úseku na komunikaci III/32112 mezi Skuhrovem nad Bělou – Rybníčky a Prolohem dochází k následujícím dopravním opatřením:
Po dobu 1. etapy uzavírky nejsou obsluhovány zastávky Skuhrov n. Bělou, Rybníčky, dřevovýroba a Skuhrov n. Bělou, Rybníčky, rybník.
Zastávka Osečnice, Proloh bude přemístěna o cca 300 metrů směrem na Osečnici.

A nepůjde o jedinou rekonstrukci, která má započít v poměrně brzké době.

Začátkem letošního června se stavebníci vrhnou na jednu sice na první pohled obyčejnou, ale jinak velmi nebezpečnou křižovatku, která leží na trase mezi Častolovicemi a Solnicí.

„Křižovatka U Voříšku je z mého pohledu zásadní stavbou, sice ne do velikosti, ale rozhodně svým významem. Problémem je totiž mimo jiné velká zatíženost na silnici mezi Solnicí a Častolovicemi, a navíc se jedná o velmi nebezpečný úsek. Proto jsem moc rád, že jsme s kolegy dali dohromady tento investiční záměr, jehož realizace celkově naváže na koncepci řešení území ve smyslu zklidnění a zkvalitnění dopravy v této části Rychnovska,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Vizualizace. Nebezpečná křižovatka u Třebešova před průmyslovou zónou se promění v okružní.
Cesta do Solnice má být bezpečnější. Začne stavba okružní křižovatky U Voříšku

Jak kraj zmínil před několika dny v tiskové zprávě, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací s tím, že jejich zahájení se předpokládá nejpozději letos v červnu, práce potrvají minimálně přes celé léto.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Na místě vznikne jednopruhová okružní křižovatka se čtyřmi výjezdy a vnějším průměrem 46 metrů.

„Zpevněný prstenec okružní křižovatky bude mít šířku 2,5 metrů, jízdní pás křižovatky 6 metrů. Vjezdové větve budou v šíři pěti metrů, výjezdové 5,5 metrů. V projektu se také počítá s opravou povrchu vozovky zhruba v délce 750 metrů až na začátek obchvatu Domašína, dále s přeložkou vodovodního řadu, přípravou území pro nové umístění pyrámu, který je prohlášenou kulturní památkou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Předpokládané náklady celé investice jsou ve výši 45 milionů korun a plně je hradí dotace z finančních prostředků SFDI. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací,“ stojí v tiskové zprávě kraje.

Investiční akce je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.

Na rozvoj průmyslové zóny u Kvasin do oblasti silniční infrastruktury letos poputuje podle předpokladů 323 milionů korun. Většina na pokračování staveb pro centrální průmyslovou zónu Solnice-jih. Dokončení druhé části obchvatu se zřejmě už v první polovině letošího roku dočká Opočno. Jinak připravovaný obchvat Solnice by měl spolykat celkem 600 milionů korun a obchvat Častolovic zhruba 830 milionů korun.

Most u Týniště nad Orlicí.
Uzavírka obyvatelům Albrechtic změní život. Na dva roky je odřízne od města

Přehled dopravních staveb 2024 KHK

III/32112 Skuhrov nad Bělou - Lomy, 2. etapa 15. 4. - 15. 9., úplná uzavírka

III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okr. RK - PA, II. etapa 27. 5. - 1. 9., úplná uzavírka

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice 27. 5. - 8. 9., úplná uzavírka

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí realizace 2024 - 2026, 23. 9. 2024 - 3.11. 2024 úplná uzavírka/lávka pro pěší

II/321 Odstranění nehodové lokality U227 - II/321 Černíkovice 8. 7. - 28. 7., částečná uzavírka

Opravy opěrných zdí i nová křižovatka

Ředitelství silnic a dálnic letos plánuje opravy opěrné zdi na silnici I. třídy I/14 v Rychnově nad Kněžnou. Další oprava opěrné zdi začne už 2. května u Rybné nad Zdobnicí.

„Jedná se o obnovu vysokých opěrných zdí tvořících nájezdovou rampu před mostem ev. č. 11-061. Bude provedeno odbourání vozovky, říms včetně demontáže zádržného zařízení, horních degradovaných částí opěrných zdí. Bude provedeno mikropilotové založení a dobetonávka horní části opěrných zdí, opatřená konzolou pro umístění chodníku,“ popisuje ŘSD.

Dále uvádí, že dojde také na nové odvodňovací zařízení a na závěr budou vytvořeny nové římsy, vozovka a zádržné zařízení. Opravy budou probíhat po polovinách za kyvadlového provozu.

ŘSD se chystá letos rovněž na stavbu průsečné křižovatky Moravsko. Vznikne na silnici I/36 mezi Česticemi a Borohrádkem, napojí na plánovanou přeložku I/36 místní komunikace do lokalit Moravsko, Zdelov a Chotiv.

Plánované stavby obchvatů na Rychnovsku

- 2. etapa obchvatu Opočna v délce 1,5 km, dokončení 2024

- přeložka silnice II/318 Častolovice v délce 2,2 km, zahájení 2024, dokončení 2027

- přeložka silnice I/14 Rychnov nad Kněžnou v délce 4 km, zahájení 2025, zprovoznění 2027

- přeložka silnice I/36 Holice - Čestice v délce 14,7 km, zahájení 2028, zprovoznění 2031

- přeložka silnice I/11 Častolovice v délce 3,4 km, zahájení 2030, zprovoznění 2032

- přeložka silnice I/14 Solnice v délce 1,7 km, zahájení 2025, zprovoznění 2026

/Zdroj: KÚ KHK, ŘSD/

Mohlo by vás také zajímat: Tam a zase zpět. ŘSD opět změnilo termín zahájení stavby obchvatu Rychnova

Zdroj: ŘSD