Výstava ve zdejším Vlastivědném muzeu na otázku, zda je pověst pravdivá, neodpoví, ale to jí určitě neubírá na zajímavosti.

Mutinovo narovnání

Expozice nabízí některé unikátní dokumenty, jedním z nejzajímavějších je originál nejstarší listiny, která dokládá existenci města. Jedná se o tzv. Mutinovo narovnání z roku 1320, kterým byla zdejším občanům zrušena robota a městu bylo potvrzeno právo várečné, díky tomuto dokumentu Dobruška letos slaví 690 let od první písemné zprávy. „Originál Mutinova narovnání nám byl zapůjčen z archivu, návštěvníci mají jedinečnou příležitost si tento vzácný dokument prohlédnout,“ ukazuje nejstarší pergamen Alena Vokálová, průvodkyně muzea.

Výstava se však nezabývá pouze 14. stoletím. „Jde o zkratku historie města od jeho počátků až do současnosti. Soustředili jsme se na nejvýznamnější události, k nimž je vystaven bohatý obrazový materiál se základním popisem, některé dobové fotografie zde mají svou premiéru. Kromě dokumentů jsou vystaveny i trojrozměrné předměty od nejstarších až po 19. století,“ upozorňuje vedoucí muzea Jiří Mach na archeologické nálezy, na zbraně z roku 1866 a další vystavené exponáty.

Místo asfaltu dlažba

Výstava, která přináší zajímavé informace turistům i místním, má trochu smůlu, přístup k muzeu je omezen. „Probíhá zde plánovaná rekonstrukce Šubrtova náměstí. Asfaltový povrch bude nahrazen dlažbou, počítá se i s parkovou úpravou, zároveň se realizuje nutná oprava synagogy. V současné době se provádějí výkopové práce, což trochu komplikuje příchod k muzeu, samozřejmě to ovlivňuje návštěvnost,“ lituje Alena Vokálová, přesto věří, že výstava si své zájemce najde. Provozní doba prý zůstává zachována, kromě pondělí každý den - od 9 do 17 hodin. A vstupné? Více než příjemné - vstup je zdarma.

(dm)