Předchozí
1 z 6
Další

Svojí třicátou knihou vzdává Jiří Mach úctu rodnému kraji

Jiří Mach vede kroniku města Dobruška, je členem redakční rady Dobrušského zpravodaje a pravidelně přispívá především do rubriky Z historie, nyní se podílí i na přípravách oslav 700 let od první písemné zmínky o Dobrušce a také dál píše zajímavé knihy. Tu zatím poslední nazvanou Záhady a taje Orlického kraje pokřtil 17. října v 17 hodin v atriu městské knihovny v Dobrušce. Neuvěřitelné je, že tato publikace se stala již třicátou, pod níž je Jiří Mach jako autor podepsán.

Svojí třicátou knihou vzdává Jiří Mach úctu rodnému kraji.Zdroj: Dana Ehlová

Kniha přibližuje mnoho zajímavého z minulosti našeho kraje a čtenář díky ní nahlédne do archeologických výzkumů pravěku, záhad z období středověku i z dějin nejnovějších. O tom, jak se rodila, Jiří Mach řekl: S málokterou knížkou jsem měl tolik práce jako s touto. Trochu jsem v ní zabrousil do oblastí, kterým moc nerozumím, a přesto jsem je tam dal, protože si myslím, že příběhy, které jsou objasněním tajemství minulosti našeho kraje, sem patří.“

Svojí třicátou knihou vzdává Jiří Mach úctu rodnému kraji.Zdroj: Dana Ehlová

Spolupráce s odborníky byla tentokrát nutná. A kdo tedy přispěl cennými radami? „Kapitolu o tajemných podzemních jezerech bych nenapsal bez konzultací a použití materiálů, které mi poskytl hydrogeolog dr. Svatopluk Šeda, kapitoly o archeologických průzkumech by samozřejmě nebylo možné napsat bez přispění dr. Martiny Bekové a Mgr. Bohumila Dragouna, kteří mi poskytli i fotografie z výzkumů. Co se týče kapitol o geologii, tak jsem se obrátil na Ing. Otakara Marka,“ přiblížil.

Svojí třicátou knihou vzdává Jiří Mach úctu rodnému kraji.Zdroj: Dana Ehlová

Kniha mluví o tom, že v historii našeho kraje je spousta věcí, které se teprve postupně odkrývají, a ještě donedávna jsme o nich nevěděli. „Co se týče například archeologie, tak před historicky nedávnou dobou – padesáti lety, nevěděl o archeologii tohoto kraje nikdo nic. Až amatérští a později profesionální archeologové začali odkrývat tajemnou minulost. Našlo se místo, kde stávala osada Leštná, předchůdce Dobrušky, místo, kde stával opočenský hrad. Máme i nálezy z pravěkých období a toto vše postupně poznávat minulost našeho kraje, který jistě patří historicky mezi nejkrásnější v naší zemi,“ nastínil téma Jiří Mach.

Jiří Mach a Eva Vosková.Zdroj: Dana Ehlová

Poté také zčásti odtajnil obsah jedné z kapitol: „Za příběh, který je v knize jako předposlední a je téměř ze současnosti, bych chtěl poděkovat Pavlu Grulichovi. Poskytl mně osobní zážitek v jedné velmi zajímavé záležitosti se svéráznou osobou, kterou starší generace ještě pamatuje a říkalo se jí Franta Váňa. Díky němu se dostal dokonce do kontaktu se StB.“
Na závěr ještě připomeňme slova o důvodech, pro které začal bývalý ředitel muzea v Dobrušce svoji třicátou knihu, opět vydanou nakladatelstvím Oftis z Ústí nad Orlicí, připravovat:

Jiří Mach, Eva Vosková a Jindřich Hrdý.Zdroj: Dana Ehlová

„Chtěl jsem i touto cestou vzdát kraji, v němž žijeme, úctu, chtěl jsem, aby ti, kteří budou knihu číst, si z toho odnesli přesvědčení, že stojí za to minulost kraje poznávat, protože je to něco, co nám ho dokáže lépe přiblížit.“ Díky Jiřímu Machovi k tomu máme příležitost i my ostatní prostřednictvím knihy Záhady a taje Orlického kraje, kterou nabízí Informační centrum v Dobrušce.

Jiří Mach - vedoucí dobrušského muzea.Zdroj: Dana Ehlová