Moderní vymoženosti pronikly už také na pole českých zemědělců v Královéhradeckém kraji. Zemědělský podnik Agrodružstvo Klas Křičeň využil pro zasetí řepky na farmě v Kocbeřích polního robota se secím strojem. Jeho výkon v robotické zemědělské operaci byl na evropské poměry rekordní. V úterý vydržel jezdit na poli v Kocbeřích nepřetržitě více než 27 hodin bez zastavení. Pauzy byly určené jen na dosypání osiva a dotankování. Setí řepky absolvoval na ploše 30 hektarů.

Robot se pohybuje po poli bez řidiče podle GPS navigace s přesností plus, mínus 2,5 centimetru. Pomocí speciálního softwaru se mu naplánuje optimální trasa po poli včetně označení překážek, například sloupů, a robot pak sám jezdí a provádí zemědělskou operaci jako setí, plečkování a další. Před nenadálou překážkou se sám zastaví a vyšle zprávu obsluze, která může být vzdálená. Pohyb a aktuální data robota vidí na svém tabletu. Robota lze ovládat i manuálně pomocí dálkového ovládání. Je osazen dvěma naftovými motory s výkonem 2x55 kW, záběr nářadí je maximálně 3 metry.

Řidič není potřeba

V České republice došlo k prvnímu zkušebnímu použití robota pro setí a plečkování v roce 2019. Od letošního jara jsou nasazené do polního provozu dva prototypy dánské výroby Agrointelli Robotti. Jde o první roboty nasazené do skutečného polního provozu v Evropě. „V Evropě je nasazeno dalších několik málo kusů, ale v České republice dosahujeme největších ploch, které robotické stroje obhospodařují,“ říká Václav Jirka, obchodní ředitel Leading Farmers CZ, která testování provádí.

Robot nepotřebuje řidiče a nahrazuje tak lidskou práci. „Dá se předpokládat, že v budoucnu bude jeden pracovník obsluhovat 3, 4 či 5 takových robotů místo pěti řidičů v pěti traktorech,“ připouští Václav Jirka, že roboti můžou vystrnadit řidiče traktorů.

„Na druhou stranu mohou tyto technologie přilákat do zemědělství mladé lidi se znalostí IT, protože řízení robotů, plánování tras, vytváření mapových podkladů a podobně bude vyžadovat zemědělce nejen se znalostí pěstitelských metod, ale právě i technologií IT. Je to šance i pro české zemědělské školství, které by mohlo začít nabízet zcela nový typ zemědělského vzdělání, IT agronoma,“ poukazuje na směřování do budoucna.

Moderní technologie v praxi

V zemědělství se staly běžnou záležitostí GPS navigace a autopiloty. Velká část traktorů i v ČR dnes již po poli jezdí automaticky. „Řidič sleduje překážky, kontroluje funkce pracovních strojů, převáží stroje mezi pozemky. Umožňuje to například snížit utužení půdy,“ popisuje Jirka.

„Běžná je variabilní aplikace hnojiv nebo postřiků přesně podle potřeb půdy nebo rostlin. I v ČR jsou využívány senzory, které ihned rozeznají, kolik dusíku rostlina momentálně potřebuje a rozmetadlo dávkuje přesně podle této potřeby. Tím pádem můžeme aplikovat jen přesně tolik, kolik je pro růst rostlin potřeba a nedávat do prostředí více zemědělských vstupů než je nezbytně nutné, aby nezatěžovaly životní prostředí,“ vysvětluje.

Výhodou robotů oproti dnešním těžkým traktorům je podle Václava Jirky nízká hmotnost. "S tím souvisí menší tlak na půdu, a to přináší zlepšení půdních parametrů, jako je omezení eroze nebo zvýšení sáknutí vody. Moderní systémy takzvaného precizního zemědělství mohou proto přinést stále více požadované zlepšení ochrany půdy a krajiny a zároveň zachovat dostatečnou produkci bezpečných potravin," dodává.