MŠ ZámělZdroj: Deník/ Pavla Horynová

Školka v současné době obsahuje jednu třídu, kterou navštěvuje 21 dětí od 2 do 6 let. Vzdělávání probíhá v mateřské škole dle Školního vzdělávacího programu mateřské školy s motivačním názvem „Hrajeme si od jara do zimy“. Program je zaměřený na rozvíjení vztahů ke svému okolí, k druhým lidem, lidským, společenským a kulturním hodnotám. Také je jeho snahou podpořit rozvoj mravního a estetického vnímání.

MŠ ZámělZdroj: Deník / Pavla Horynová

„Venkovské prostředí nám umožňuje velmi úzké spojení s přírodou, která je pro nás zdrojem nespočetných námětů na tvořivou práci, hry a zároveň je pro děti tou nejbohatší učebnicí. Školní zahradu nám kromě prolézaček navíc zdobí kvetoucí skalka, zelená učebna a především vlastní voňavá bylinková zahrádka, která bohatě zásobuje i naši kuchyni. V letošním školním roce se hlavním tématem našeho vzdělávacího programu stal vesmír, planety, sluneční soustava. Vždyť planetární stezka procházející naší obcí k tomu přímo vybízí. Sladkou třešničkou na dortu pak bude návštěva hvězdárny v Hradci Králové,“ říká třídní učitelka Jitka Juštová a dodává, že děti navštěvují také různé kroužky a pravidelně jezdí na divadelní představení do nedalekého Vamberka.

Příští týden představíme děti z MŠ Bolehošť.