V čem se změní podmínky pro rodiče vracející se do práce?
Nově zákoník práce umožní zaměstnancům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. Bude také zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením druhého roku věku dítěte. Dosud platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Má to motivovat ke dřívějšímu znovuzapojení do práce.

Peníze, výplata - Ilustrační foto
Mzda v eurech či úprava výpovědí. Jurečka představil novelu zákoníku práce

Dotkne se novela výpovědí?
Výpovědní doba poběží již ode dne doručení výpovědi druhé straně, nikoli až prvním dnem následujícího měsíce po jejím podání, jako je tomu dnes. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu. Novinkou je také zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě výpovědi dané z důvodu, že zaměstnanec porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce.

Jak to bude s ukončením práce kvůli zdravotní nezpůsobilosti?
V situaci, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou kvůli tomu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, obdrží nově místo odstupného náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši jako dnes. Tedy ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Které novinky nastanou v organizaci pracovní doby?
Novela umožní samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem na základě dohody se zaměstnavatelem. Ale také možnost výraznějšího zkrácení denního odpočinku v případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů, a to až na šest hodin. Jedná se o situace, kdy je třeba jednat velmi rychle a ve veřejném zájmu - například při obnovení dodávky elektrické energie. Odpočinek bude zaměstnanci nahrazen následující den.

Změní se vyplácení mezd?
Dojde k rozšíření případů, kdy je umožněno dohodnout se se zaměstnancem na tom, že mu bude vyplácena mzda v jiné než české měně.

Programátor. Ilustrační snímek
Nástupní mzda 72 tisíc. Firmy se přetahují o ajťáky i specialisty v energetice

Promění se délka zkušební doby?
Maximální délka zkušební doby bude moci u řadových zaměstnanců trvat až čtyři měsíce a u vedoucích zaměstnanců až osm měsíců. V těchto mezích bude možné dobu dodatečně prodlužovat na základě vzájemné dohody zaměstnance a zaměstnavatele.

Jak se změní brigády mladistvých?
Nezletilí dostanou možnost vykonávat lehké práce v době hlavních letních prázdnin již od čtrnácti let, tedy bez ukončené povinné školní docházky.

Kdy mají změny začít platit?
Předpokládá se účinnost od ledna 2025.