Mateřská škola Kytička, Rychnov nad Kněžnou.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Do lesa Včelného to mají děti na skok, krásné přírodní prostředí využívají při pobytech venku. Školní vzdělávací program je zaměřen na obnovování a udržování lidových tradic a zvyků, na vytváření citlivého vztahu k přírodě, na upevňování rodinných pout a přátelských vztahů mezi dětmi. Ve školce jsou pouze dvě třídy a díky její velikosti zde vládne rodinná atmosféra.

Mateřská škola Kytička, Rychnov nad Kněžnou.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

„Naším hlavním cílem je poskytovat dětem maximální pocit pohody a bezpečí a vytvářet tak pro děti příjemné prostředí. Pro děti pořádáme sportovní a kulturní akce, společné akce pro rodiče s dětmi, výlety do okolí i za zvířaty, návštěvy divadelních a filmových představení, karnevaly, besídky, návštěvy muzeí, plavecký výcvik pod odborným vedením Plavecké školy Dorka v rychnovském bazénu. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti dětí. Spolupracujeme se všemi základními a mateřskými školami ve městě, s Pedagogicko psychologickou poradnou, se Speciálním pedagogickým centrem, se Základní uměleckou školou, s Domem dětí a mládeže - Déčkem a dalšími institucemi,“ říkají vyučující učitelky.

Příští týden představíme děti z MŠ Záměl.