Základní škola Synkov - Slemeno.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Vyučující při výuce podporují individuální rozvoj každého žáka. Vybírají a využívají efektivní metody a formy práce pro různé druhy učení. Pro všechny děti je k dispozici vybavená školní zahrada pro hry. K výuce je zde využívána i venkovní učebna. Zajištění tělocviku je řešeno převážně cvičením na multifunkčním hřišti, aktivitami v přírodě a v případě nepřízně počasí v herně, kde jsou k dispozici lavičky, žíněnky, malá bedna. Ve spolupráci s Plaveckou školou v Rychnově nad Kněžnou škola zajišťuje každoročně výuku plavání všech žáků ZŠ a předškolních dětí MŠ, projeví-li jejich rodiče zájem.

Základní škola Synkov - Slemeno.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Materiální vybavenost školy je na dobré úrovni. Základní škola má dostatek učebních pomůcek pro výuku všech předmětů, které jsou postupně doplňovány a modernizovány. Taktéž je tomu i v MŠ a ŠD s hračkami, hrami a pomůckami.

Příště (29. ledna) představíme tabla všech škol!